Najczęstrze pytania

FAQ

Dział FAQ to przydatne kompendium wiedzy, które pozwoli na szybkie rozwianie wątpliwości w kilku obszarach: kontrakty, zobowiązania klubu i zawodnika, transfery, Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, Piłkarski Sąd Polubowny i inne. Bez potrzeby przeglądania aktów prawnych znajdziecie tu odpowiedzi na nurtujące Was kwestie

KONTRAKTY

Jaki może być maksymalny czas trwania kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej? Kiedy zawodnik może podpisać kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej? Czy zawodnik może zmienić klub w trakcie ważności kontraktu? Czy można jednostronnie wypowiedzieć kontrakt? Czy można odstąpić od kontraktu? Kiedy zawodnik może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu? Kiedy klub może rozwiązać kontrakt z winy zawodnika? Jakie są sankcje w wypadku rozwiązania kontraktu z winy jednej ze stron kontraktu, jak i w przypadku nadużycia uprawnienia do jednostronnego rozwiązania kontraktu? Kto orzeka o sankcji sportowej? Kto orzeka o obowiązku zapłaty odszkodowania przez zawodnika? Czy zawodnik niepełnoletni może zawrzeć kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej?

Zobowiązania klubu i zawodnika

Jakie są obowiązki klubu sportowego wobec zawodnika? Jakie są podstawowe obowiązki zawodnika profesjonalnego? W jaki sposób powinno być określone wynagrodzenie zawodnika? Czy zawodnik może zawierać z klubem umowy, w tym takie, które uzależniałyby dodatkowe wynagrodzenie za uzyskanie określonego wyniku sportowego? W jakim terminie klub jest zobowiązany do wypłaty zawodnikowi kontraktowego wynagrodzenia? Czy klub ma obowiązek ubezpieczenia zawodnika? Jakie sankcje grożą klubowi w razie niewypłacania wynagrodzenia zawodnikowi?

STATUS ZAWODNIKA

Jaki status posiadają zawodnicy uprawiający piłkę nożną w naszym kraju? Jaki zawodnik uprawiający piłkę nożną posiada status amatora? Jaki zawodnik uprawiający piłkę nożną posiada status zawodnika profesjonalnego? Kto jest zobowiązany do posiadania deklaracji gry amatora? Kto może występować w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi? Czy zawodnik profesjonalny może nabyć status amatora? Kiedy wygasa przynależność klubowa zawodnika? Jakie warunki muszą być spełnione, by mogło nastąpić zgłoszenie i potwierdzenie zawodnika do klubu? Jaki podmiot zgłasza żądanie uprawnienia zawodników do gry? Co decyduje o zamiarze uprawiania piłki nożnej? Co decyduje o zamiarze uprawiania piłki nożnej w przypadku zawodnika profesjonalnego? Jaka powinna być minimalna liczba potwierdzonych i uprawnionych do gry zawodników posiadających polskie obywatelstwo w polskim klubie? Czy zawodnik może być zarejestrowany w więcej niż jednym klubie? Przez ile klubów może być zatrudniony zawodnik w trakcie sezonu rozgrywkowego?

TRANSFERY

Co to jest transfer? Jakie wyróżnia się rodzaje transferów? Co to jest ekwiwalent? W jakiej sytuacji klubowi odstępującemu będzie przysługiwać ekwiwalent? W jakiej sytuacji klubowi odstępującemu nie będzie przysługiwać ekwiwalent? Czy zawodnik może zmienić przynależność klubową poza okresem transferowym? W jakim terminie przypadają w Polsce okresy transferowe (okna transferowe)? Jaki warunek konieczny musi być spełniony, by zawodnik występujący w polskim klubie był transferowany do zagranicznego klubu? Kto zawiera umowę transferową z klubem zagranicznym? Jaki jest warunek konieczny, by cudzoziemiec, który chce grać w Polsce, mógł być potwierdzony i uprawniony do gry?

IZBA DS . ROZWIĄZYWANIA SPORÓW SPORTOWYCH - ROZWIĄZYWANIE KONTRAKTU

Co to jest i czym zajmuje się Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych? Jaka jest struktura postępowania przed IRSS? Kto może być stroną postępowania przed Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych? Z jakich praw korzysta strona w postępowaniu przed Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych? Czy zawodnik może być reprezentowany w postępowaniu przed Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przez pełnomocnika? Jaka jest forma postępowania przed IRSS? Przy pomocy jakich środków dowodowych Izba prowadzi postępowanie dowodowe? Co zawiera decyzja IRSS? Czy zawodnik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów w związku z postępowaniem przed IRSS?

PIŁKARSKI SĄD POLUBOWNY - ODZYSKIWANIE ZALEGŁOŚCI

Co to jest i czym zajmuje się Piłkarski Sąd Polubowny? Jakie dodatkowe sprawy należą do kompetencji Piłkarskiego Sądu Polubownego? Czy Piłkarski Sąd Polubowny może rozstrzygać spory w każdym wypadku? Jaka czynność procesowa powoduje wszczęcie postępowania przed PSP? Z jakich elementów składa się pozew do PSP? Czy do pozwu w postępowaniu przed PSP powód jest zobowiązany do dołączenia dodatkowych dokumentów? Czy w ramach postępowania przed PSP możliwe jest zawarcie ugody? Jaki jest skutek zawarcia ugody przed PSP? Kto może być pełnomocnikiem osoby fizycznej (piłkarza) w postępowaniu przed PSP? Jakie wnioski dowodowe stron są dopuszczane przez Zespół Orzekający PSP? Jaką postać ma orzeczenie arbitrażowe PSP? Z jakich elementów powinien składać się wyrok PSP? Czy w ramach postępowania przed PSP możliwe jest ponowne rozpatrzenie sprawy? W jakim akcie uregulowane są koszty postępowania arbitrażowego przed PSP? Z jakich opłat składają się koszty postępowania przed PSP?

DLA MŁODYCH GRACZY

Kiedy zawodnik może podpisać pierwszy kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej? Kiedy klub będzie mógł złożyć ofertę pierwszego kontraktu? Na jaki okres czasu może być podpisany kontrakt przez zawodnika, który nie skończył 18 lat? Co to jest ekwiwalent? W jakiej sytuacji klubowi odstępującemu będzie przysługiwać ekwiwalent? Kiedy należy wpłacić ekwiwalent? Czy trzeba płacić ekwiwalent w sytuacji gdy poprzedni klub nie zaproponował przedłużenia kontraktu? W jakiej formie i w jakim terminie klub powinien zaproponować nową umowę, by miały zastosowanie wyższe kwoty ekwiwalentu? Czy da się ominąć przepisy o ekwiwalencie podpisując kontrakt z akademią piłkarską klubu lub klubem z niższej ligi, który jest zarządzany przez tą samą osobę, firmę prowadzącą klub z wyższej ligi? Co w przypadku, gdy nowy klub nie zapłaci ekwiwalentu poprzedniemu klubowi? Co w przypadku gdy kluby nie mogą się porozumieć co do wysokości ekwiwalentu? Czy mogę grać w klubie, podczas gdy toczy się spór o wysokość ekwiwalentu? Co mam zrobić, gdy klub zalega z wypłaceniem pieniędzy? Co zrobić w sytuacji, gdy ktoś proponuje łapówkę za odpuszczenie meczu? Czy mogę obstawiać mecze u bukmachera lub przez Internet? Jak skontaktować się z licencjonowanym agentem zawodników? Czym się różni status zawodnika amatora i profesjonalisty? Jakie są podstawowe obowiązki klubu i zawodnika? W jakich przypadkach mogę rozwiązać kontrakt piłkarski? W jakich przypadkach klub może rozwiązać kontrakt piłkarski? Co to jest transfer? Kiedy mogę zmienić klub? Czy mogę zmienić klub poza okresem transferowym? Jaki czas przysługuje mi na odwołanie się od kary dyscyplinarnej? Czy mam prawo brać udział w posiedzeniu dyscyplinarnym? Czy klub ma prawo ukarać mnie dowolną kwotą finansową za przewinienie? Co mam zrobić w sytuacji, gdy stary klub nie chce wydać karty zawodniczej?

INNE

Czy zawodnik profesjonalny może brać udział w zakładach bukmacherskich? Jakie są konsekwencje w przypadku dopuszczenia się przez zawodnika profesjonalnego przekupstwa sportowego? Czy zawodnik profesjonalny może podejmować dodatkowe aktywności sportowe? Ile wynosi wymiar urlopu zawodnika?

dodano: 02-02-2016

Komentarze

Brak komentarzy

 

Wspierają nas przyjaciele piłki nożnej i liczne firmy.

Wspólny Cel, Jedna Drużyna

Tweetujemy z przyjaciółmi piłki nożnej. Dołącz do nas!!!

Wspólny Cel, Jedna Drużyna