Podziel się

Dokładnie 23 lata temu, 28 lutego 1997 z inicjatywy Marka Pięty został utworzony Polski Związek Piłkarzy. Przez ten czas PZP aktywnie walczy i stale poprawia sytuację zawodową piłkarzy w Polsce oraz dba o ich interesy. Dzisiaj oferuje pełną gamę usług dla zawodników, nie tylko w obszarze pomocy prawnej.

FOT. FOTOPYK

Polski Związek Piłkarzy powstał 28 lutego 1997 roku z inicjatywy Marka Pięty, byłego gracza Górnika Wałbrzych, Widzewa Łódź i Hannover 96, który pełnił funkcję prezesa związku aż do swojej śmierci, 11 listopada 2016 roku. Za główny cel związku, założyciele uznali zwiększenie solidarność między piłkarzami oraz propagowanie i obronę praw zawodników. Wkrótce po rozpoczęciu działalności Polskiego Związku Piłkarzy uzyskał akceptację i poparcie FIFPro – Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy. W marcu 1998, podczas kongresu Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy w Tel Awiwie, PZP został pełnoprawnym członkiem FIFPro – organizacji oficjalnie uznanej jako społeczny partner w negocjacjach na temat wszelkich zmian dotyczących statusu, praw i obowiązków piłkarza.

Obecnie zakres działania Polskiego Związku Piłkarzy jest bardzo szeroki. Od wielu lat PZP podejmuje takie działania jak: propagowanie i obrona praw piłkarzy, reprezentowanie i promocja interesów zawodowych piłkarzy w organach jurysdykcyjnych PZPN oraz Komisji Dialogu Społecznego, która opracowuje przepisy federacyjne dotyczące statusu zawodników, świadczenie doradztwa prawnego, udzielanie indywidualnych porad prawnych przed podpisaniem i w trakcie trwania umowy kontraktowej, w tym weryfikacja umów.

Ponadto, PZP swoimi działaniami dąży do zwiększenia solidarności między piłkarzami organizując wspólne akcje scalające środowisko wokół wspólnych celów, jak chociażby walka z rasizmem, korupcją, dyskryminacją i mobbingiem, promowanie wspólnych postulatów, zmiany przepisów związkowych dotyczących żywotnych interesów piłkarzy.

PZP propaguje sport wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z domów dziecka. Udzielamy bieżącego wsparcia dla piłkarzy czynnie uprawiających piłkę nożną, zarówno zawodowcom, jak i amatorom. W szczególnych sytuacjach wspieramy także rodziny zawodników, którzy na skutek zdarzeń losowych utracili zdolność do czynnego uprawiania piłki nożnej i znaleźli się w ciężkiej sytuacji materialnej.

Co więcej, związek prowadzi działania przygotowujące zawodników do życia po zakończeniu kariery profesjonalnego piłkarza.

Dzięki determinacji PZP w 2010 r. udało się zrewolucjonizować system rozstrzygania sporów funkcjonujący dotychczas w federacji piłkarskiej, zapewniając w nim czynny udział przedstawicieli środowiska piłkarzy. Dzisiaj spory pomiędzy zawodnikami a klubami rozstrzygają się w Izbie ds. Rozwiązywania Sportowych oraz Piłkarskim Sądzie Polubownym, w których na zasadzie parytetu piłkarze mają swoich przedstawicieli, czyli arbitrów zgłoszonych przez PZP.

W marcu 2015 roku, dzięki pracom w Komisji Dialogu Społecznego, udało się stworzyć przepisy, które zalazły wyraz w przełomowej uchwale III/54 Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej. Uchwała ta zawiera rewolucyjne zmiany w stosunku do uprzednio obowiązującej uchwały II/12 z 19 maja 2002 r. Zarządu PZPN – Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym. Przede wszystkim, kompleksowo reguluje warunki, które spełniać powinien kontrakt profesjonalny oraz wprowadza nowatorski system umożliwiający jednostronne rozwiązanie kontrakt zawodniczego.

Po śmierci Marka Pięty w listopadzie 2016 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Zarządu, Artur Leśniak został jednogłośnie powołany na stanowisko prezesa, które pełnił do początku 2019 roku. Z dniem 4 kwietnia 2019 funkcję Prezesa PZP objął 47-krotny reprezentant Polski, Euzebiusz Smolarek.

Na zebranej z tej okazji konferencji prasowej nowy Prezes opowiedział o trwających głównych projektach związku, kierunku działań oraz swoich motywacjach w podjęciu decyzji o objęciu funkcji prezesa.

– Chciałbym przyczynić się do jeszcze większego rozwoju związku i bardzo bym chciał, by piłkarze w Polsce czuli się jeszcze bezpieczniejsi. Praca w Zarządzie PZP to dla mnie druga kariera. Mam bogate doświadczenia z wielu krajów, wiele widziałem i uważam, że jako związek możemy bardzo wiele zdziałać. Mam ambicje, aby poprawić kilka spraw dotyczących sytuacji piłkarzy w Polsce – powiedział Euzebiusz Smolarek, Prezes Polskiego Związku Piłkarzy.

Dzisiaj PZP poza ochroną praw piłkarzy i pomocy prawnej skupia się także na zabezpieczeniu innych obszarów życia zawodników, oferując im m.in. zdobycie wyższego wykształcenia, szeroki pakiet ubezpieczeń, lepszy dostęp do specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji po kontuzji oraz zabezpieczeniu drugiej kariery.

 

Podziel się

Komentarze