Podziel się

02.02.2023 WARSZAWA, STADION NARODOWY, OGLOSZENIE STRATEGII PILKI NOZNEJ KOBIET W POLSCE 2022-2026
FOTO RADOSLAW JOZWIAK/CYFRASPORT

W czwartek 2 lutego 2023 na Stadionie Narodowym w Warszawie oficjalnie zaprezentowana została Strategia piłki nożnej kobiet na lata 2022-26. To pierwszy dokument, który tak szczegółowo określa plan rozwoju kobiecej piłki nożnej w Polsce.

Ogłoszenie strategii planowane było na listopad ubiegłego roku, ale z uwagi na awarię i wyłączenie z użytku PGE Narodowego, uroczysta ceremonia przeniesiona została na początek kolejnego roku. W lutym nic już nie przeszkodziło, by oficjalnie ogłosić wejście w życie przyjętej jesienią uchwałą Polskiego Związku Piłki Nożnej Strategii piłki nożnej kobiet na lata 2022-26.

Warto odnotować, że w trakcie prac nad strategią powstawał też suplement Narodowego Modelu Gry pt. „Piłka Nożna Kobiet”. Oba te dokumenty zostały szczegółowo omówione podczas konferencji 2 lutego. Strategia piłki nożnej kobiet na lata 2022-26 to cztery strategiczne obszary działań:
PARTYCYPACJA – zwiększenie udziału dziewcząt i kobiet w różnych rolach w piłce nożnej,
PROFESJONALIZACJA – podniesienie standardów oraz stworzenie profesjonalnych warunków do rozwoju i uprawiania kobiecej piłki nożnej,
WIDOCZNOŚĆ i WIZERUNEK – zwiększenie widoczności oraz stworzenie pozytywnego i angażującego wizerunku kobiecej piłki nożnej,
EDUKACJA i ŚWIADOMOŚĆ – dostarczanie wiedzy dotyczącej specyfiki piłki nożnej kobiet oraz wzmacnianie roli kobiet w środowisku piłkarskim.
Te cztery obszary działań to jednocześnie zobowiązanie Zarządu PZPN do ich wdrażania w piłce nożnej kobiet w Polsce w latach 2022 – 2026.

02.02.2023 WARSZAWA, STADION NARODOWY, OGLOSZENIE STRATEGII PILKI NOZNEJ KOBIET W POLSCE 2022-2026
FOTO RADOSLAW JOZWIAK/CYFRASPORT

Polski Związek Piłkarzy był obecny nie tylko przy uroczystym ogłoszeniu tego dokumentu, ale także aktywnie uczestniczył w jego powstaniu, w czasie konsultacji społecznych, które zorganizował Departament Piłkarstwa Kobiecego PZPN w październiku 2022 roku. Dziękujemy za zaproszenie i czekamy z nadzieją na efekty wdrożenia Strategii piłki nożnej kobiet na lata 2022-26.

Więcej o konferencji, w której uczestniczył innymi prezes PZPN Cezary Kulesza, a także autorzy strategii, dowiedzieć można się z obszernej relacji na stronie laczynaspilka.pl, gdzie pobrać można też wersję elektroniczną strategii [SZCZEGÓŁY].

02.02.2023 WARSZAWA, STADION NARODOWY, OGLOSZENIE STRATEGII PILKI NOZNEJ KOBIET W POLSCE 2022-2026
FOTO RADOSLAW JOZWIAK/CYFRASPORT

Podziel się

Komentarze