Podziel się

W dniach 7-8 września na Cyprze odbyło się Zgromadzenie FIFPro Dywizji Europa, w czasie którego dyskutowano między innymi o przeciążeniu kalendarza piłkarskiego. Podjęto też ważne decyzje organizacyjne.

Ważny punktem obrad było wybranie nowych członków zarządu Dywizji Europa FIFPro i przedstawicieli tej części organizacji w zarządzie globalnym FIFPro. Do zarządu Dywizji Europejskiej wybrano: Mirko Poledicę (Serbia), Spyrosa Neofitidesa (Cypr), Frasera Whisharta (Szkocja) i Marketę Haindlovą (Czechy). Z kolei do zarządu globalnego oddelegowano: Luciena Valloniego (Szwajcaria), Dejana Stefanovica (Słowenia), Milę Hristovą (Bułgaria), Karin Sendel (Izrael) i Caroline Jonsson (Szwecja).

Europejscy delegaci do zarządu globalnego FIFPro. Od lewej: Mila Hristova, Karin Sendel, Dejan Stefanovic, Lucien Valloni i Caroline Jonsson / Fot. FIFPro

Jednym z kluczowych tematów poruszonych w czasie spotkania była ewakuacja sportowców z Afganistanu, związana z napiętą sytuacją polityczną w tym kraju. W udzielenie wsparcia, zwłaszcza kobietom, których sytuacja, w kontekście ostatnich zmian u władzy, znacznie się pogorszyła, mocno zaangażowała się FIFPro, organizując między innymi kampanię społeczną #TogetherUnbreakable, którą promuje również Polski Związek Piłkarzy.

Istotnym elementem kongresu była również prezentacja programu wspomagającego przeciwdziałanie w ustawianiu wyników zawodów sportowych, który realizowany jest w ramach struktur europejskiej policji.

Sporą część rozmów poświęcono problemom bieżącym, z którymi piłkarki i piłkarze mierzą się regularnie na całym świecie, czyli niekorzystne zapisy kontraktowe, rozwiązywanie sporów sportowych czy przeciążenie kalendarza rozgrywek, które jeszcze potęgują nowopowstałe rozgrywki, a dodatkowo obciążyć mogą kolejne plany i pomysły. Delegaci krajowych związków piłkarzy rozmawiali także o problemach, ale też możliwościach rozwoju kobiecej piłki nożnej.

Wspólne problemy związków z Europy Środkowej i Wschodniej zaowocowały zwołaniem konferencji na dzień 7 i 8 grudnia 2021 r. w Pradze, gdzie mają być poruszone takie kwestie, jak wdrażanie minimalnych wymagań kontraktowych czy zasad rozstrzygania sporów.

W obradach Zgromadzenia FIFPro Dywizji Europa Polski Związek Piłkarzy reprezentowali Euzebiusz Smolarek – Prezes Zarządu oraz Maciej Krzemiński- członek działu prawnego PZP.

Podziel się

Komentarze