Podziel się

Kariera piłkarza trwa kilkanaście lat i wiemy, że trzeba ten czas wykorzystać maksymalnie, by mieć zapewnioną przyszłość na odpowiednim poziomie. Nie jest to oczywiście dla sportowca żadna nowość i każdy spotkał się z tym stwierdzeniem mnóstwo razy. Niestety, zauważalna jest zbyt mała świadomość sportowców odnośnie do konsekwencji kontuzji w trakcie kariery.

Nigdy nie ma dobrego czasu na przytrafienie się kontuzji, a niestety często przydarza się ona, gdy jesteśmy w wyśmienitej formie i czujemy, że zaraz możemy osiągnąć wyższy poziom! Każdy z nas zna przypadki, że poważne kontuzje zatrzymały rozwój świetnych piłkarzy, bądź co gorsza, zakończyły kariery.

Piłkarz mający poważną kontuzję, ale posiadający kontrakt sportowy na dłuższy czas w profesjonalnym klubie, gdzie opieka medyczna stoi na wysokim poziomie, może liczyć regularne wpływy z kontraktu, jak również nie martwi się wydatkami związanymi z leczeniem po kosztownej operacji czy środkami niezbędnymi do długotrwałych zabiegów rehabilitacyjnych. W praktyce tak traktujących sprawę klubów jest mało. Co w przypadku gdy piłkarz dozna poważnej kontuzji miesiąc przed końcem kontraktu, grając w klubie gdzie pomoc medyczna ogranicza się do fizjoterapeuty klubowego, a co gorsza klub nie przedłuży kontraktu, traktując kontuzjowanego piłkarza jak największe zło? Piłka nożna jest zawodem, w którym zawodnik jest o wiele bardziej narażony na urazy, niż osoba pracująca w innej branży. Po kontuzji nikt mu w pełni zdrowia nie wróci, ale możemy się zabezpieczyć, by ograniczyć straty związane z wystąpieniem kontuzji.

Naturalnym zabezpieczeniem jest wykupienie polisy następstw nieszczęśliwych wypadków, polisy ze zwrotem kosztów leczenia i rehabilitacji, polisy wypłacającej świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do wykonywania zawodu, bądź polisy, która zabezpiecza od utraty dochodów finansowych z tytułu utraty kontraktu. Mając te opcje w umowach nie tylko ograniczamy straty związane z wydawaniem zgromadzonych środków pieniężnych, ale również możemy pozwolić sobie na życie na takim samym poziomie jak wcześniej. Dzięki temu możemy skupić się tylko na rehabilitacji, powrocie do formy i, w dalszej fazie, poszukiwaniu nowego pracodawcy.

Mając już świadomość zabezpieczenia swojej kariery po wystąpieniu kontuzji, skupiamy się na powrocie do sprawności, ale nie możemy zapominać, by odpowiednio gromadzić dokumentację medyczną z przebytego urazu! Dokumentacja medyczna dla firmy ubezpieczeniowej, to wszelkie informacje, zaczynając od wystąpienia urazu na boisku, potwierdzonym odpowiednim zaświadczeniem z klubu, aż do badania kończącego całość procesu leczenia. Poza odpowiednim potwierdzeniem okoliczności wypadku, należy pamiętać, aby osoba, która przeprowadziła pierwszą pomoc bezpośrednio po wypadku, wydała stosowne zaświadczenie. Firmy ubezpieczeniowe wymagają, by kontakt poszkodowanego z lekarzem po wypadku, miał miejsce możliwie niezwłocznie, a opisywane diagnozy, wizyty kontrolne oraz badania kończące leczenia, były bardzo szczegółowe i nie budziły wątpliwości. Lekarz prowadzący leczenie zawsze wydaje skierowanie na specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne. W skierowaniach muszą być konkretnie określone zabiegi rehabilitacyjne, również pod względem ilościowym. Fizjoterapeuta prowadzący rehabilitację, powinien się zawsze stosować do wytycznych lekarza oraz prowadzić szczegółowy raport. Tak zgromadzona dokumentacja powinna wystarczyć, by proces likwidacji szkody został przeprowadzony pozytywnie z wypłaceniem świadczenia dla poszkodowanego.

Tak prowadzimy procesy likwidacji szkód z klientami z którymi współpracujemy. Pomagając im nie tylko dobrać odpowiednio dopasowane ubezpieczenia ale również zgłosić i bezbłędnie poprowadzić cały proces likwidacji szkody – aż do wypłaty odszkodowania!

Mateusz Pawłowicz
Specjalista ds. ubezpieczeń Phinance S.A.

Podziel się

Komentarze