Podziel się

Od piątku 27 marca 2020 r. do przestrzeni publicznej docierają komunikaty o mniej lub bardziej oficjalnych pomysłach i założeniach rozwiązania trudnej sytuacji polskiej piłki nożnej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. PZPN, Ekstraklasa i Pierwsza Liga Piłkarska przedstawiły swoje programy walki z kryzysem.

Wspólnym celem całego środowiska piłki nożnej jest ratowanie polskiej piłki, jednakże PZPN, Ekstraklasa i Pierwsza Liga Piłkarska wydając swoje uchwały i komunikaty zapomnieli, że tego celu nie można osiągnąć w pojedynkę. Jako Polski Związek Piłkarzy reprezentujemy zbiorowe interesy zawodników, od samego początku kryzysu apelujemy o prowadzenie wspólnego dialogu, w ramach którego wypracujemy wspólne rozwiązania dla ratowania piłki nożnej. Zamiast współpracy każda z organizacji narzuca swoją wizję ratowania klubów piłkarskich.

O ile zaproponowane przez PZPN założenia programu pomocowego związane z przeznaczeniem znacznej puli zaoszczędzonych środków na ratowanie finansów klubów piłkarskich ocenić należy pozytywnie, o tyle kolejne pomysły (komunikaty zamieszczone na stronach www: ekstraklasa.org oraz 1liga.org) zmierzające do istotnego ograniczenia praw zawodników, zasługują na uzasadnioną krytykę.

Nie może być tak, że ogranicza się prawa piłkarzy jednostronnie, bez wysłuchania propozycji środowiska zawodników. Powstałe w ten sposób rozwiązania przedstawione przez PZPN, Ekstraklasę i Pierwszą Ligę Piłkarską są niestety skazane na porażkę. Niewiele jednak trzeba, żeby tę sytuację naprawić. Polski Związek Piłkarzy kolejny raz domaga się wspólnego dialogu z udziałem przedstawicieli zawodników, klubów oraz PZPN.

Przykładem szkodliwych skutków braku współpracy jest zaproponowany przez PZPN  pomysł zmiany obowiązujących przepisów Uchwały III/54 Zarządu PZPN, który stwarza poważne ryzyko, iż przyzwolenie na bezkarne czteromiesięczne powstrzymanie się przez Kluby z regulowaniem zobowiązań na rzecz zawodników doprowadzi do katastrofalnych skutków, pozbawiając zawodników – szczególnie niższych lig – niezbędnych środków do życia. Oficjalnie skrytykowaliśmy ten projekt, całkowicie nieprzystający do realiów polskiej piłki, nadto ewidentnie niezgodny z FIFA RSTP oraz Minimalnymi wymaganiami dla kontraktów piłkarskich przyjętymi przez Komisję Europejską, EUEFA, EPFL i FIFPro. Podkreślamy raz jeszcze, iż nie wyrażamy zgody na takie rozwiązanie, zaproponowane pod ewidentnym naciskiem lobby klubowego, bez jakiejkolwiek konsultacji z PZP jako partnerem dialogu społecznego.

Powyższa propozycja, nie zapewnia jakiejkolwiek ochrony piłkarzom, którzy w wielu klubach już od kilku miesięcy przed zawieszeniem rozgrywek nie otrzymali należnych im wypłat, a dodatkowo poprzez takie zapisy w tej chwili pozbawia się   ich dodatkowo wielu składników wynagrodzeń uzależnionych od udziału w meczach. Ze strony Ekstraklasy i Pierwszej Ligi Piłkarskiej docierają do nas obecnie komunikaty o propozycjach odgórnego automatycznego obniżenia wynagrodzeń wszystkich piłkarzy o 50%. Komunikaty te, jakkolwiek pozbawione same w sobie mocy prawnej i stanowiące wyłącznie wyraz intencji i rekomendowanych działań, stwarzają niestety stan poważnego zagrożenia dla indywidualnych praw zawodników, którzy – jak wskazaliśmy powyżej – już na tę chwilę poważnie odczuwają skutki zawieszenia rozgrywek.

Podkreślamy, iż jako jedyna organizacja reprezentująca w Polsce prawa i interesy zawodników – piłkarzy nożnych , mamy świadomość, iż zarządzony stan epidemii przełożył się na liczne ograniczenia w funkcjonowaniu środowiska sportowego oraz klubów piłki nożnej, co niewątpliwie wiąże się z ograniczeniem wpływów finansowych. Tym niemniej zdecydowanie podkreślamy, iż jakiekolwiek globalne arbitralne działania podejmowane bez konsultacji z przedstawicielami środowiska piłkarzy są niedopuszczalne i stanowią ewidentne pogwałcenie idei dialogu społecznego, czego nie możemy zaakceptować. Co więcej, dotychczasowe propozycje wyjścia z kryzysu całkowicie pomijają zawodników i ich uzasadnione życiowe interesy. Nie ma w powszechnym przekazie żadnych propozycji, które w ogóle brałyby pod uwagę zawodników jako strony, przeciwnie – proponuje się wyłącznie długotrwałe ograniczanie ich praw, bez jakichkolwiek gwarancji na przyszłość.

Raz jeszcze apelujemy do całego środowiska, w tym władz PZPN, Klubów i Lig: podejmijmy wspólne rozmowy w celu wypracowania mechanizmów pozwalających znaleźć rozwiązanie w tej trudnej dla wszystkich sytuacji. Szanujmy się wzajemnie, poszukujmy wspólnych dróg. Rozpocznijmy właściwie pojęty dialog społeczny – zwłaszcza, że mamy w tym zakresie sprawdzone uprzednio instrumenty działania. Nie niszczmy polskiej piłki, szczególnie kosztem zawodników najniższych klas rozgrywkowych. Odpowiedzialnie podejmijmy wyzwanie wspólnego wyjścia z obecnego kryzysu.

Do wiadomości:

Komunikat PZP dot. pakietu pomocowego PZPN: https://pzp.info.pl/bez-kategorii/komentarz-polskiego-zwiazku-pilkarzy-dot-pakietu-pomocowego-pzpn/

Zarząd PZP

Podziel się

Komentarze