Podziel się

Nowe uregulowania prawne dotyczące rozwiązania kontraktów piłkarskich w skutek spadku klubu do niższej klasy rozgrywkowej w sezonie 2019/2020

Z uwagi na fakt, iż w uchwale Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 12 maja 2020 r. nr IV/48 w sprawie szczególnych zasad postępowania w sytuacji wznowienia rozgrywek w sezonie 2019/2020  ustalono zasady wydłużenia sezonu rozgrywkowego 2019/2020 do dnia 31 lipca 2020 r.,  odpowiednio uregulowano jednocześnie warunki, na których klub może rozwiązać kontrakt piłkarski z uwagi na spadek do niższej klasy rozgrywkowej na skutek rywalizacji sportowej.

Mocą uchwały nr V/60 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej ustalono w szczególności, iż przewidziany dotychczas termin do 10 lipca, w którym klub mógł jednostronnie rozwiązać z kontrakt bez winy zawodnika zastąpiono terminem do 10 dnia po zakończeniu sezonu rozgrywkowego.

W rezultacie zatem z uwagi na wydłużenie sezonu rozgrywkowego 2019/2020 do 31 lipca 2020 r., kluby zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 8 ust. 5 lit. c Uchwały III/54 Zarządu PZPN będą mogły złożyć zawodnikom jednostronne oświadczenie o rozwiązaniu kontraktu z uwagi na spadek do niższej klasy rozgrywkowej, w terminie do 10 sierpnia 2020 r.

Nie uległy przy tym zmianie pozostałe warunki umożliwiające klubom rozwiązanie kontraktów w powyższym trybie, to jest warunek, że klub nie będzie posiadać wobec zawodnika żadnych zaległości w wypłacie wynagrodzenia kontraktowego oraz, iż klub zobowiązany będzie wypłacić zawodnikowi odszkodowanie w wysokości stanowiącej równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia indywidualnego należnego zawodnikowi z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej, chyba że strony uzgodnią zmianę warunków kontraktu.

Podziel się

Komentarze