Podziel się

Mając na uwadze rosnące zainteresowanie działalnością Polskiego Związku Piłkarzy (PZP), w szczególności w związku z niedawnym ogłoszeniem objęcia przez wielokrotnego reprezentanta Polski Pana Euzebiusza Smolarka funkcji Prezesa Zarządu PZP, informujemy że PZP jest samodzielną organizacją zrzeszającą największą liczbę piłkarzy w Polsce i aktywnie działającą od wielu lat na ich rzecz.

Polski Związek Piłkarzy jest przy tym jedyną organizacją zrzeszającą piłkarzy wpisaną do statutu PZPN, jako oficjalny reprezentant środowiska zawodników uprawniony do rekomendowania członków Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych. PZP pozostaje także członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej związki zawodowe piłkarzy, FIFPro. Obecnie wskutek nieuprawnionych działań inspirowanych przez „grupę byłych zawodników” uzurpującą sobie prawo do przejęcia wieloletniego dorobku i dokonań PZP trwają rozmowy dotyczące warunków utrzymania członkostwa PZP w tej organizacji. Działania te oceniamy pozytywnie dzięki zaangażowaniu nowego Prezesa – Euzebiusza Smolarka. Niezależnie od wyniku tych rozmów i kwestii członkostwa w FIFPro, PZP realizować będzie nowe szerokie plany działalności ogłoszone przez obecnego Prezesa Zarządu Euzebiusza Smolarka. Wprawdzie liczymy na dalszą owocną współpracę z międzynarodowymi organizacjami w tym z FIFPro, jednakże swoje działania koncentrujemy głównie na sytuacji piłkarzy w Polsce i niesienie im odpowiedniej pomocy. Pragniemy również jednoznacznie zdementować pogłoski jakoby rozmowy z FIFPro dotyczyły zagadnień o charakterze finansowym, w tym jakichkolwiek dotacji. Jest to wyłącznie wymysł „grupy byłych zawodników” mający wzbudzić sensacje wysokością kwot. Przy okazji, działanie to wskazuje na rzeczywisty motyw ich postępowania, którym jest wyłącznie zamiar uzyskania korzyści majątkowych. Polski Związek Piłkarzy działa jednak wyłącznie w celu niesienia pomocy zawodnikom, nie kierując się przy tym interesem ekonomicznym dla uzyskiwania bliżej nieokreślonych dotacji.

Liczby Polskiego Związku Piłkarzy w 2018 roku pokazujące zaangażowanie w pomoc piłkarzom:

Liczba zrzeszonych piłkarzy: 2184
Liczba zrzeszonych piłkarek: 131
Liczba przeprowadzonych spotkań w klubach w 2018 roku: 120
Liczba odwiedzonych klubów w 2018 roku: 75
Liczba odwiedzonych miast w 2018 roku: 61
Komitet zawodniczy: Kasandra Parczewska, Patryk Rachwał, Marcin Robak, Kamil Sylwestrzak, Tomasz Zahorski

Podziel się

Komentarze