Podziel się

Polski Związek Piłkarzy dokonał kolejnego kroku, gwarantującego piłkarzom sprawiedliwe i kompleksowe dochodzenie ich praw. W sporach finansowych kluby nie będą już występować w uprzywilejowanej pozycji, gdyż podział miejsc w Piłkarskim Sądzie Polubownym doczekał się zachowania zasady parytetu wymaganej od lat przez FIFA.

Dzięki uporowi i determinacji przedstawicieli Polskiego Związku Piłkarzy oraz konstruktywnych rokowań w ramach Komisji Dialogu Społecznego, decyzją Zarządu PZPN, zwiększono liczbę arbitrów z ramienia Polskiego Związku Piłkarzy w Piłkarskim Sądzie Polubownym.

Co to oznacza? Przez kolejne 4 lata piłkarze w końcu mogą liczyć na sprawiedliwe i transparentne rozstrzyganie swoich spraw przed PSP oraz mogą mieć swoich reprezentantów w posiedzeniach sądu obu instancji, czyli również w przypadku, gdy klub odwoła się od pierwszego orzeczenia sądu. Zachowanie zasady parytetu ostatecznie eliminuje sytuacje, w których w sporach z zawodnikami dotąd uprzywilejowane były kluby.

To duży krok ku respektowaniu i poszanowaniu praw zawodników, wynikający z intensywnej i konsekwentnej działalności Polskiego Związku Piłkarzy, JEDYNEJ uznawanej przez FIFA, UEFA i PZPN organizacji i jedynego pełnoprawnego reprezentanta piłkarzy w Polsce z ramienia FIFPro. Obecnie nasi arbitrzy zasiadają w składzie PSP i Izby do spraw Rozwiązywania Sporów Sportowych, co gwarantuje nam Statut PZPN. Nasi przedstawiciele uczestniczą także w posiedzeniach Komisji Dialogu Społecznego, która tworzy i zmienia przepisy federacyjne dotyczące praw zawodników.

Dzięki poradom i pracy naszych prawników oraz arbitrażowi wyznaczonych sędziów, rocznie pomagamy dziesiątkom polskich i zagranicznych piłkarzy występujących na niemal wszystkich szczeblach rozgrywkowych w kraju. Prowadzimy sprawy dotyczące nieprawidłowych postępowań klubu i niejasności kontraktowych, pomagamy odzyskiwać pieniądze wynikające z kontraktów, wyjaśniamy zapisy prawne i wspieramy w kwestiach dotyczących zdrowia, ubezpieczeń i edukacji.

Jesteśmy otwarci na sugestie dochodzące od piłkarzy, z którymi stale prowadzimy otwarty dialog, wsłuchując się w ich potrzeby. Jednocześnie, do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Wszystko co oferujemy naszym członkom jest dla nich dostępne za darmo. Członkowie Polskiego Związku Piłkarzy otrzymują od nad kompleksową pomoc – nie tylko dla siebie, ale także dla kolegów z boiska. Poradzenie sobie z każdą piłkarską patologią zwiększa szansę na uniknięcie jej w przyszłości w innym miejscu.

Jako związek, zawsze wychodzimy z założenia, że interes piłkarzy jest najważniejszy, oczywiście z poszanowaniem i w myśl reguł prawa. Broniąc praw piłkarzy staramy się stawiać na przede wszystkim na konstruktywny dialog i wzajemne zrozumienie pomiędzy zawodnikami i klubami.

Podziel się

Komentarze