Podziel się

Polski Związek Piłkarzy przygotował i udostępnił na swojej stronie internetowej wzory dokumentów porozumień, które od kilkunastu dni są wykorzystywane przez Zawodników w rozmowach z Klubami w zakresie czasowego obniżenia wynagrodzenia. Jednocześnie do Związku docierają informacje o sankcjach, które nakładane są na Zawodników, którzy nie zgadzają się na odgórne obniżanie wynagrodzenia.

Na oficjalnej stronie Związku – www.pzp.info.pl – zamieszczono dwa rodzaje dokumentów oraz informację dla zawodników prowadzących działalność gospodarczą odnośnie przysługującego im wsparcia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Dwa pierwsze dokumenty dotyczą rozmów na linii Klub – Zawodnik (rozmowy indywidualne) lub w ramach grupowych negocjacji i związane są z porozumieniem dotyczącym czasowego procentowego obniżenia wynagrodzenia. Dokumenty przygotowane były m.in. na prośbę samych zawodników, którzy w bieżącym kontakcie z PZP zwracali uwagę na fakt, iż Kluby nie do końca respektują w negocjacjach ich zdanie, kwestię rozliczenia zaległych zobowiązań oraz konieczność rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej uzasadniającego zastosowanie obniżki wynagrodzeń i jej wysokości.

Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom zawodników, którzy w rozmowach ze Związkiem zwracali się z prośbą o przygotowanie takiego wzoru dokumentu, z którym będą mogli udać się na rozmowy z włodarzami klubów w zakresie czasowego obniżenia wynagrodzenia. Nasi prawnicy przygotowali propozycję zarówno dla zawodników, którzy zdecydowali się na indywidualne rozmowy, jak i na potrzeby negocjacji grupowych. Nie sugerujemy, jak duża ma być procentowo obniżka wynagrodzenia. To ustalą podczas rozmów strony negocjacji. Dodatkowo chcemy, by przed podpisaniem porozumienia Kluby rozliczyły zobowiązania, które narosły przed wybuchem epidemii – mówi Euzebiusz Smolarek, Prezes Polskiego Związku Piłkarzy.

Jednocześnie Związek otrzymuje informacje od Zawodników o sankcjach, które są na nich nakładane przez Klub w przypadku braku akceptacji odgórnego obniżenia wynagrodzenia zasadniczego.

 – Oczywiście cały czas jesteśmy w kontakcie z Zawodnikami zarówno tymi grającymi na najwyższym szczeblu rozgrywkowym jak i w ligach niższych. Jesteśmy po wielu rozmowach z piłkarzami i stąd wiemy, że negocjacje w każdym z klubów przebiegają inaczej. W jednych jest wola porozumienia na zasadach partnerskich i udaje się dojść do porozumienia na linii Klub – Zawodnicy a w innych prezesi nadal uważają, że mogą wymusić obniżkę wynagrodzenia stosując groźby i szantaże. W wielu przypadkach na prośbę zawodników włączymy się w rozmowy i nasi prawnicy skierują do klubów zapytania o zaistniałą sytuację – dodaje Euzebiusz Smolarek. –  Jednocześnie docierają do nas informacje o klubach, które swoje rozmowy z zawodnikami prowadziły w dialogu, tłumacząc swoje problemy wynikające z obecnej sytuacji. Wówczas piłkarze podeszli do tematu ze zrozumieniem i porozumieli się z klubem. Takie działania chwalimy.

Związek podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie braku zgody na odgórne obniżanie przez Kluby wynagrodzeń zawodnikom a także stosowania uchwały Rady Nadzorczej Ekstraklasy S.A. z dnia 27 marca 2020 roku dotyczącej obniżenia wynagrodzenia piłkarzy o 50% jako jednego z argumentów podczas rozmów z zawodnikami. Jednocześnie PZP krytycznie ocenia zmiany obowiązujących przepisów Uchwały III/54 Zarządu PZPN, wprowadzone bez jakichkolwiek konsultacji ze środowiskiem piłkarzy, dających przyzwolenie Klubom na bezkarne czteromiesięczne powstrzymanie się z regulowaniem zobowiązań na rzecz zawodników.

2020 – Grupowe stanowisko Ekstraklasa

2020 – Grupowe stanowisko niższe ligi

2020 – Indywidualne stanowisko Ekstraklasa

2020 – Indywidualne stanowisko niższe ligi

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla samozatrudnionych

Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek

 

Podziel się

Komentarze