Podziel się

Choć wakacje na ogół kojarzą się (i powinny!) z odpoczynkiem, relaksem i ładowaniem akumulatorów, to w świecie piłki nożnej jest to czas niezwykle wymagający i intensywny. Zwykle przy okazji przerwy między sezonami zawieranych jest najwięcej nowych umów między klubami a zawodnikami. Polski Związek Piłkarzy służy pomocą przy konsultowaniu kontraktów piłkarskich, ale udziela piłkarkom i piłkarzom również szerszego wsparcia np. na drodze sądowej. W lipcu i sierpniu PZP uczestniczyło w związku z tym w:

  • 8 sprawach piłkarzy i jednej piłkarki, które zakończyliśmy wygraną przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN, zarówno w I instancji, jak i w trybie odwoławczym.
  • 7 sprawach, w których nasi prawnicy doradzali i konsultowali różnego rodzaju zapisy w umowach piłkarskich. Takie opinie chronią członków Polskiego Związku Piłkarzy przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami i skutkami prawnymi takich zapisów.
  • 9 sprawach, które obecnie są w fazie procedowania przed Piłkarskim Sądem Polubownym, ale zawsze do końca liczymy, że uda się je rozstrzygnąć w sposób polubowny, do czego zawsze namawiamy naszych podopiecznych.

W przeważającej większości były to sprawy dotyczące rozliczeń i należności finansowych na linii piłkarz – klub. W sprawach, o których piszemy powyżej, zawodnicy już odzyskali swoje należności lub je sukcesywnie odzyskują. PZP pomaga i skutecznie przeciwdziała także takiemu zjawisku jak „KLUB KOKOSA”, czyli nieuzasadnione przeniesienie do zespołu rezerw lub odsunięcie od treningów z I drużyną.

Przypominamy, że Polski Związek Piłkarzy pomaga i pracuje dla piłkarek i piłkarzy. Zachęcamy do kontaktu.

Podziel się

Komentarze