Podziel się

Delegacja Polskiego Związku Piłkarzy podczas spotkania z przedstawicielami Europejskich Partnerów Dialogu Społecznego

17 października w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie miało miejsce spotkanie delegacji przedstawicieli Europejskich Partnerów Dialogu Społecznego z członkami Komisji Dialogu Społecznego funkcjonującej pod auspicjami PZPN.

W spotkaniu udział wzięli między innymi: Mario Flores przedstawiciel ECA, Alberto Colombo reprezentujący Ligę Europejską, Luca Nicola z UEFA oraz Joahim Walltin i Loïc Alves reprezentujący Dywizję Europejską FIFPRO. Polski Związek Piłkarzy, występujący w Komisji Dialogu Społecznego w imieniu środowiska zawodników, reprezentowali: Euzebiusz Smolarek, Maciej Krzemiński i Paweł Ciećwierz. Ponadto w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej, Ekstraklasy SA oraz czołowych polskich klubów piłkarskich.

Podczas spotkania omówiono szczegółowo implementację do regulacji krajowych Minimalnych wymogów dotyczących standardowych kontraktów piłkarskich wprowadzoną Uchwałą nr III/54 Zarządu PZPN z dnia 27 marca 2015 roku, a obecnie zastąpioną Uchwałą nr VI/90 z dnia 16 czerwca 2023 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej.

W trakcie dyskusji przedstawiciele Europejskich Partnerów Dialogu Społecznego podzielili się z ich odpowiednikami na szczeblu krajowym swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi oceny krajowych regulacji piłkarskich, podkreślając ważny charakter wypracowywania wspólnych rozwiązań dla klubów i zawodników w duchu dialogu społecznego przy jednoczesnym poszanowaniu interesów i praw drugiej strony. Omówiono też charakter wzorcowego kontraktu piłkarskiego wdrożonego w polskiej federacji w kontekście regulacji wynikających z Minimalnych wymagań kontraktowych.

Drugą część spotkania poświęcono ocenie krajowego systemu rozstrzygania sporów sportowych, ze szczególnym naciskiem na spory prowadzone pomiędzy klubami i zawodnikami, w tym przede wszystkim z obcokrajowcami. W tym zakresie podkreślono wspólne założenia konieczności stworzenia na poziomie krajowym stabilnego systemu orzeczniczego opartego o modelowe rozwiązania FIFA NDRC, zapewniającego pewność i stabilność wydawanych orzeczeń oraz harmonogram dalszych prac w tym zakresie.

Pozostajemy w przekonaniu, iż owocna wizyta przedstawicieli Europejskich Partnerów Dialogu Społecznego, którzy pozytywnie docenili dotychczasowe wysiłki i zaangażowanie krajowych partnerów, zacieśni ich dalszą współpracę, czego rezultatem będą kolejne rozwiązania formalne zapewniające właściwą ochronę interesów zawodników na poziomie przyjętym na szczeblu europejskim.

Podziel się

Komentarze