Podziel się

Polski Związek Piłkarzy cały czas aktywnie działa na rzecz ochrony praw piłkarzy. Jednocześnie podejmujemy także wiele działań na innych polach. Co działo się w PZP na przestrzeni ostatniego roku?

WYBÓR DELEGATÓW, KOMITETU ZAWODNIKÓW i NOWEGO PREZESA PZP

W październiku 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Członków PZP. Było one poprzedzone wyborami na Delegatów Piłkarzy. Waszymi głosami wybrano 42 piłkarzy oraz piłkarek ze wszystkich lig, którzy wzięli udział w Zebraniu. Podczas Zebrania uchwalono zmiany statutowe PZP oraz wybrano nowego członka Zarządu, Euzebiusza Smolarka, który później został obrany nowym Prezesem Zarządu. Wybrano także Komitet Zawodników, w skład którego weszli Marcin Robak, Kamil Sylwestrzak, Patryk Rachwał, Tomasz Zahorski i Kasandra Parczewska.

Zarówno Delegaci, jak i członkowie Komitetu Zawodników, będą przedstawicielami członków PZP przez obecna kadencję. Ich zadaniem jest dbać o interesy piłkarzy i wspólnie z PZP wytyczać drogę działania i strategię, mające służyć poprawie sytuacji zawodowej piłkarzy w Polsce. Dzięki temu piłkarze, macie jeszcze bardziej realny wpływ na dotyczące ich sprawy.

POMOC PRAWNA

Tylko w 2018  roku pomogliśmy blisko 200 piłkarzom w indywidualnych przypadkach: od konsultacji dotyczących obowiązujących przepisów i doradztwa, przez weryfikację i przygotowanie dokumentów, aż po prowadzenie i wygrywanie spraw sądowych w sporach z klubami. Co więcej, skutecznie interweniowaliśmy także w zbiorowych sprawach, przy niewypłacalności klubów, doprowadzając do stabilizacji sytuacji i zażegnania konfliktu.

Nasza pomoc prawna w dalszym ciągu jest całkowicie darmowa dla członków PZP. Zawodnicy coraz szerzej korzystają z naszych usług prawnych, widząc jej skuteczność i efektywność. Także władze klubów podchodzą z respektem do zajmowanego przez nas stanowiska w danym sporze.

Z ramienia PZP w organach jurysdykcyjnych PZPN, czyli Izbie ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych oraz Piłkarskim Sądzie Polubownym, zasiada łącznie 11 prawników.

ZMIANY PRZEPISÓW

Cały czas prowadzimy intensywne prace w Komisji Dialogu Społecznego, gdzie złożyliśmy kilkanaście ważnych projektów zmian przepisów. Liczymy, że przynajmniej kilka z nich zostanie wprowadzonych
w nowej uchwale już od sezonu 2019/2020. Do najbliższych wprowadzenia należą:

Zwiększenie ochrony kontraktowej zawodników w okresie kontuzji nabytej podczas treningu lub meczu. Zamiast wcześniejszych 180 dni absencji uprawniających klub do rozwiązania kontraktu bez orzekania o winie, ma być 365 dni;

Możliwość rozwiązania kontraktu z winy klubu na podstawie 1-miesięcznej zaległości z tytułu wynagrodzenia indywidualnego i 2-miesięcznej zaległości z tytułu jednego z elementów wynagrodzenia indywidualnego, np. wynagrodzenia zasadniczego;

– Zobligowanie klubu do umożliwienia zawodnikowi (na jego wniosek) udania się na testy do innego klubu w okresie obecnego kontraktu;

– Prawo do zasięgnięcia przez zawodników dodatkowej, niezależnej opinii lekarskiej co do stanu ich zdrowia;

– Nowa uchwała regulująca stosunki z pośrednikami transakcyjnymi (agentami).

ANKIETA PZP

Pod koniec 2018 roku przeprowadzaliśmy anonimową ankietę wśród 1004 profesjonalnych piłkarzy, mającą na celu wykazanie sytuacji zawodowej piłkarzy w Polsce. Jej wyniki zostaną wkrótce opublikowane, natomiast już teraz na jej podstawie jesteśmy w stanie przedstawić niepodważalne i niezaprzeczalne dowody, na istnienie problemów w wielu istotnych obszarach.

Spośród zbadanych zagadnień, już teraz warto zwrócić uwagę na kilka z nich:

55,2 % respondentów nie jest zatrudnionych w klubie na podstawie umowy o pracę i nie może korzystać z ochrony prawnej jaką gwarantuje ten typ zatrudnienia;

40,2% wszystkich respondentów przyznało, że poza kontraktem została zawarta z klubem dodatkowa umowa (wizerunkowa, stypendialna, etc.), która nie gwarantuje należytej ochrony prawnej;

74,36% ankietowanych ma podpisaną umowę pośrednictwa transakcyjnego na wyłączność, co oznacza, że nie mogą bez zgody agenta negocjować samodzielnie z klubem;

51,28% ma w umowach pośrednictwa zawarte kary umowne, co potencjalnie naraża ich na dodatkowe koszty w przypadku konfliktu z agentem;

70% ankietowanych spotkało się przynajmniej raz w swojej karierze z opóźnieniami w wypłacaniu wynagrodzenia.

UBEZPIECZENIA

Już od ponad dwóch lat współpracujemy z Phinance S.A., jedną z najbardziej godnych zaufania i kompleksowych firm doradztwa finansowego w Polsce. Dzięki intensywnej współpracy jesteśmy  w stanie zaproponować piłkarzom najlepszą ofertę ubezpieczeniową na rynku.

Od początku współpracy z Phinance S.A., ubezpieczyliśmy już ponad 630 sportowców (ubezpieczenia NNW, majątkowe, od całkowitej niezdolności do gry, grupowe ubezpieczenie od urazów, zabezpieczenie rodzin itd.). Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wśród zawodników i coraz większe zapotrzebowanie, poszerzamy obecnie kadrę doradców, którymi są głównie byli piłkarze.

STUDIA WYŻSZE DLA PIŁKARZY

Dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Coachingu (WSZiC) mamy już 38 studentów na I i II roku licencjackich studiów na Wydziale Sportu. Studia online oferują możliwość zdobycia wyższego wykształcenia w dziedzinie zarządzania dla aktywnych profesjonalnych sportowców. Latem ruszy nowa rekrutacja.

Podziel się

Komentarze