Podziel się

Rosyjska Federacja Piłkarska odwołała się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w sprawie wykluczenia jej przedstawicieli z rozgrywek sportowych organizowanych przez FIFA i UEFA. PZP chce zabrać głos w sprawie.

Polski Związek Piłkarzy poprosił Trybunał do spraw Sportu w Lozannie („CAS”) o zgodę na złożenie tzw. „opinii przyjaciela sądu” w sprawach dotyczących odwołań Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej od decyzji FIFA i UEFA, które – podobnie jak inne międzynarodowe federacje sportowe – zawiesiły prawo reprezentacji Rosji i rosyjskich klubów sportowych do występowania w rozgrywkach międzynarodowych.

Naszym zdaniem w sprawie należy uwzględnić także podstawowe prawa człowieka przysługujące zawodnikom, od których nie można wymagać, by brali udział w widowiskach, które mogłyby zostać wykorzystane do ocieplania wizerunku rosyjskiego państwa prowadzącego agresywną wojnę przeciwko Ukrainie (problem tzw. „sport-washingu”). PZP, który funkcjonuje już 25 lat i jest najstarszym sportowym związkiem zawodowym w kraju, a także aktywnym członkiem FIFPro (Międzynarodowej Federacji Piłkarzy Zawodowych), chce przedstawić CAS swoją opinię na temat tego istotnego aspektu sprawy.

Zachęciliśmy też do złożenia podobnej opinii Ukraiński Związek Piłkarzy, którego stanowisko miałoby szczególne i symboliczne znaczenie dla sprawy. Zaoferowaliśmy kolegom z Ukrainy w tym zakresie wszelkie wsparcie.

W załączeniu umieszczamy pełną treść wniosku PZP złożonego w CAS 15 marca 2022 r. (OTWÓRZ DOKUMENT).

Podziel się

Komentarze