Podziel się

Za pośrednictwem Uchwały nr XI/158 z 17 października 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, Rzecznik Dyscyplinarny PZPN dokonał kilku istotnych zmian w przepisach dotyczących współpracy zawodników z pośrednikami transakcyjnymi.

17 października 2022 Zarząd PZPN przyjął zmiany przepisów w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi, wprowadzając korekty do Uchwały nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku.

Pierwsza zmiana przepisów to nowa definicja konfliktu interesów. Zachodzi on również wtedy, gdy zawodnik z ważną, obowiązującą umową pośrednictwa zawartą z jednym pośrednikiem transakcyjnym, w której to umowie jest klauzula wyłączności, podpisuje umowę pośrednictwa z innym pośrednikiem transakcyjnym, która to umowa obowiązuje w tym samym czasie, na tym samym zakresie terytorialnym lub poziomie rozgrywek.

Ponadto, zawarcie takiej umowy rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną. Sankcja za zawarcie kolejnej umowy pośrednictwa, przy posiadaniu innej obowiązującej umowy pośrednictwa z pośrednikiem, rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną, która w przypadku rażącego naruszenia, nie będzie niższa niż 6 miesięcy bezwzględnej dyskwalifikacji.

Zatem zawodnik i pośrednik transakcyjny przed zawarciem umowy pośrednictwa zobowiązani są upewnić się czy zawodnika nie wiąże już umowa z innym pośrednikiem z klauzulą wyłączności. Sprawdzenia tego powinno dokonać się przede wszystkim w „Systemie rejestracyjnym pośredników PZPN”.

Na marginesie można wskazać, że dla pośrednika transakcyjnego sankcja dyscyplinarna jest poważniejsza, bowiem może oznaczać bezwzględny zakaz prowadzenia działalności na czas nie krótszy niż 2 lata.

W komunikacie na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Nożnej (CZYTAJ WIĘCEJ) wskazuje się również, że rozwiązanie umowy z pośrednikiem będzie możliwe – bez sankcji dyscyplinarnych – wyłącznie w przypadku rażącego niewykonywania przez pośrednika transakcyjnego swoich obowiązków.

Trudno ocenić jak nowe przepisy będą funkcjonowały w praktyce. Biorąc jednak pod uwagę obwarowanie relacji zawodnika z pośrednikiem transakcyjnym sankcjami dyscyplinarnymi, zalecamy bardzo uważne weryfikowanie umów, które się z nimi zawiera. Związanie się z agentami nieprofesjonalnie traktującymi swoje obowiązku może wiązać się nie tylko z bardzo trudną sytuacją w razie chęci rozwiązania umowy, ale wręcz z zawieszeniem kariery na 6 miesięcy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań zachęcamy do kontaktu z Polskim Związkiem Piłkarzy. Wspólnie z naszym zespołem prawników pozostajemy do Waszej dyspozycji i służymy niezbędną pomocą i wiedzą.

Podziel się

Komentarze