Podziel się

W dniu 7 listopada 2017 r. z odbyło się spotkanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki poświęcone aktualnym problemom sportowców, w tym przede wszystkim problemom piłkarzy. Gośćmi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Jana Widery byli Prezes Polskiego Związku Piłkarzy, Artur Leśniak oraz radca prawny Paweł Ciećwierz.

Spotkanie to stanowiło odpowiedź na apel Polskiego Związku Piłkarzy o potrzebę odpowiedniego ukształtowania prawnego statusu zawodników profesjonalnych oraz zapewnienia silniejszej ochrony ich interesów po zakończeniu kariery sportowej. Podczas dyskusji przedstawiono główne problemy, z którymi borykają się sportowcy, w tym piłkarze zarówno w okresie czynnego uprawiania sportu, jak i po zakończeniu kariery. W szczególności omówiono zagadnienia związane z charakterem prawnym zatrudnienia sportowców, w tym wymierne korzyści wynikające z poddania umów o profesjonalne uprawianie sportu – zgodnie z standardami europejskimi – reżimowi prawa pracy. Poruszono także konieczność zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla idei funduszy drugiej kariery zapewniających sportowcom odpowiednie wsparcie finansowe po zakończeniu kariery sportowej.

Pozostajemy w przekonaniu, iż dzięki konstruktywnej wymianie wzajemnych pomysłów na kolejne wspólne inicjatywy oraz złożonym przez Ministra Sportu deklaracjom poparcia dla postulatów zgłaszanych przez Polski Związek Piłkarzy, spotkanie to w najbliższej perspektywie przyniesie wymierne rezultaty, których wynikiem będzie rozpoczęcie odpowiednich prac o charakterze legislacyjnym przy aktywnej współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podziel się

Komentarze