Podziel się

Prezes Polskiego Związku Piłkarzy, Euzebiusz Smolarek, spotkał się z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, panem Andrzejem Kraśnickim w siedzibie PKOL. Panowie przede wszystkim omawiali projekt rozwiązań emerytalnych dla zawodowych sportowców.

Wprowadzenie rozwiązań emerytalnych dla profesjonalnych piłkarzy jest jednym z głównych celów, jakie postawił przed sobą Zarząd Polskiego Związku Piłkarzy. Problem nie dotyczy jednak tylko piłkarzy, a wszystkich zawodowych sportowców. Dlatego PZP postanowiło w tym temacie działać bardzo szeroko.

W środę 22 maja wykonaliśmy bardzo ważny krok w kierunku wprowadzenia zmian prawnych, zapewniających sportowcom zabezpieczenie emerytalne. Prezes PZP spotkał się w siedzibie MKOL z prezesem Andrzejem Kraśnickim. Po bardzo owocnym i merytorycznym spotkaniu, PKOL wyraził całkowite wsparcie i chęć aktywnej współpracy z PZP, w celu finansowego zabezpieczenia sportowców, którzy kończą karierę zawodową.

PZP od dłuższego czasu stara się przekonać środowisko do konieczności wprowadzenia funduszu emerytalnego dla sportowców. W Polsce w ramach trzeciego filaru pracownik otrzymuje emeryturę po osiągnięciu ustawowego wieku, a nie przystaje to do zawodu sportowca. Jesienią przeprowadziliśmy ankietę, w której zadaliśmy zawodnikom pytanie, czy są skłonni odkładać pewną część wynagrodzenia w ramach oszczędności. Znakomity odsetek piłkarzy jest gotowy na takie rozwiązanie.

Prezes PZP Euzebiusz Smolarek i prezes PKOL Andrzej Kraśnicki

Podziel się

Komentarze