Podziel się

Polski Związek Piłkarzy (PZP), jako organizacja, której statutowym celem jest ochrona indywidualnych i zbiorowych praw zawodników uprawiających piłkę nożną z niepokojem przyjmuje doniesienia prasowe dotyczące sytuacji w klubie Stomilanki Olsztyn.

Przypadki braku terminowego wypłacania wynagrodzeń, nieodpowiedniego traktowania, a wręcz poniżania zawodniczek, nieprzejrzyste zasady nakładania kar, czy też wykorzystywania stosunku zależności z udziałem sztabu trenerskiego i władz Klubu, nie mogą pozostać bez zdecydowanej reakcji.

Z uwagi na powyższe apelujemy o natychmiastowe podjęcie przez właściwe organy PZPN działań mających na celu szczegółowe zbadanie informacji, które w ostatnich dniach poruszone zostały w mediach sportowych, a w wypadku ich potwierdzenia o wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji prawnych wobec osób dopuszczających się naruszeń. Ze swojej strony nie możemy zaakceptować jakichkolwiek przypadków, w których w polskiej federacji piłkarskiej tolerowane byłyby przypadki jakichkolwiek nadużyć wobec zawodniczek.

                                                                                  Zarząd Polskiego Związku Piłkarzy

Podziel się

Komentarze