Podziel się

Jakiś czas temu wyjaśnialiśmy na czym polegają postulaty Polskiego Związku Piłkarzy, które póki co nie weszły w życie. Będziemy o nie oczywiście dalej zabiegać, ale zanim uda się tego dokonać, usiądźmy przez chwilę przy tych małych sukcesach, czyli minimalnych wymaganiach, które udało się wprowadzić dla standardowych kontraktów w sektorze zawodowej piłki nożnej.

Zajmą się tym nasi prawnicy: Paweł Ciećwierz przedstawi prawne brzmienie poszczególnych punktów, a Maciej Krzemiński wyjaśni co w praktyce oznaczają one dla piłkarzy.

1) Minimalne wymagania nie dopuszczają stosowania dodatkowych umów poza kontraktem, które uzależniałyby wysokość dodatkowego wynagrodzenia (nagród) od uzyskania określonego wyniku sportowego. Generalną zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 1 Minimalnych wymagań jest to, aby Kontrakt określał wszelkie prawa i obowiązki pomiędzy Klubem i Zawodnikiem związane z profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej, w tym wynagrodzenie indywidualnie uzgodnione z Zawodnikiem, wynagrodzenie dodatkowe, w tym uzależnione od wyniku sportowego (nagrody) oraz inne świadczenia Klubu na rzecz zawodnika o charakterze niepieniężnym.

Przepis ten powtarza wymogi, które są zawarte w minimalnych wymaganiach kontraktowych uzgodnionych przez UEFA, FIFPro, ECA i EPFL. Ideą, która przyświeca temu rozwiązaniu jest transparentność kontraktu dla zawodnika. Ponadto dodatkowe umowy, poza głównym kontraktem, można również łatwiej wypowiedzieć przy zachowaniu głównej umowy zobowiązującej zawodnika do gry z niskim wynagrodzeniem. Zatem jeden kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawierający wszystkie regulacje dotyczące wynagrodzenia jest dla zawodnika bezpieczniejszy.

2) Ważny zapis został wprowadzony w art. 4 ust. 5 Minimalnych warunków – klauzuli takiej dotąd nie było dotychczas – iż na okres trwania transferu czasowego dotychczasowy kontrakt zawodnika ulega zawieszeniu, a wszelkie zobowiązania kontraktowe w tym okresie spoczywają na klubie pozyskującym, o ile umowa transferu czasowego nie stanowi inaczej. Podobnie jeśli chodzi o zawarcie umowy transferu definitywnego z klubem do którego zawodnik był transferowany czasowo. W takim wypadku zgodnie z art. 4 ust. 6 Minimalnych wymagań zawieszony dotychczas kontrakt wygasa.

Dla zawodnika ważne jest w kontekście tego przepisu, że w razie wypożyczenia to nowy klub jest odpowiedzialny za zobowiązania finansowe i do niego należy kierować w pierwszej kolejności wszelkie roszczenia.

3) Minimalne wymagania w art. 5 ust. 1 i 2 jako nowość wprowadzają obligatoryjny obowiązek klubu do udostępnienia zawodnikom przepisów Minimalnych wymogów obowiązujących w klubie Regulaminów, w tym przepisów dyscyplinarnych, przy czym Zawodnik powinien potwierdzić na piśmie zapoznanie się z tymi dokumentami.

W praktyce spotykaliśmy się z problemami polegającymi na tym, że zawodnicy nie znali regulaminów premiowania, domagając się zapłaty należnych premii. Jeśli klub ich nie wypłaca, przed Piłkarskim Sądem Polubownym trzeba wykazać dlaczego i w jakiej wysokości premia się należy. Ponadto kluby mają tendencję do nakładania arbitralnie kar finansowych na zawodników, bez właściwej podstawy prawnej (szczególnie w niższych klasach rozgrywkowych). Obowiązek przedstawienia takich regulaminów zawodnikowi w pewien sposób powinien przeciwstawić się arbitralnym decyzjom klubu, a samych zawodników powinien uświadomić na jakie premie czy nagrody mogą naprawdę liczyć oraz kiedy i w jakim wymiarze klub ma prawo ich ukarać.

Pamiętajcie, jeśli potrzebujecie porady lub czujecie, że w Waszym klubie dzieje się źle, możecie się śmiało do nas zgłosić. Na pewno nie odmówimy pomocy! Piszcie pod adres kontakt@pzp.info.pl lub dzwońcie pod numer 42 673 00 92.

Podziel się

Komentarze