Podziel się

Polski Związek Piłkarzy zwiększył liczbę prawników w Piłkarskim Sądzie Polubownym PZPN

 

W związku ze zmianą organizacji Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, zaakceptowano wszystkie kandydatury na funkcje arbitrów zgłoszone przez Polski Związek Piłkarzy. Oznacza to, że grono prawników zasiadających w PSP PZPN z rekomendacji PZP zwiększy się do 9 osób.

Co niezwykle istotne po raz pierwszy w historii działalności Piłkarskiego Sądu Polubownego osoba zaproponowana przez środowisko piłkarzy zasiądzie w Prezydium Sądu, biorąc udział w bezpośrednim organizowaniu prac tego organu.- Polski Związek Piłkarzy, jako jedyny w Polsce reprezentant środowiska piłkarzy i członek międzynarodowej organizacji FIFPro, zgłosił 9 kandydatów na arbitrów Piłkarskiego Sądu Polubownego. Wszyscy prawnicy zaproponowani przez Polski Związek Piłkarzy zostali powołani do grona arbitrów PSP PZPN – mówi Euzebiusz Smolarek, Prezes Zarządu PZP.

Decyzja związana z przyjęciem wszystkich zaproponowanych przez nas prawników w poczet arbitrów PSP PZPN pokazuje, że Polski Związek Piłkarzy cały czas umacnia swoją pozycję w środowisku piłkarskim. Mamy nadzieję, że prawnicy nie będą mieli zbyt dużo pracy, bo to by oznaczało, że kluby oraz zawodnicy potrafią się porozumieć w gabinetach a nie na sali sądowej. Na pewno nasza praca, jako Związku się nie zmieni i nadal będziemy pilnowali interesów zawodników zarówno tych występujących w Ekstraklasie, jak i w niższych ligach – dodaje Euzebiusz Smolarek.

Powołani arbitrzy przez okres 4 letniej kadencji będą rozstrzygać spory majątkowe i niemajątkowe powstałe w sporach związanych uprawianiem w Polsce piłki nożnej.

Piłkarski Sąd Polubowny PZPN jest obecnie jedynym organem jurysdykcyjnym powołanym do rozstrzygania sporów majątkowych i niemajątkowych związanych z uprawianiem piłki nożnej. Co ważne, kluby sportowe, zawodnicy, trenerzy oraz pośrednicy transakcyjni zobowiązani są do formułowania w umowach zapisów przewidujących wyłączną właściwość Piłkarskiego Sądu Polubownego do rozpoznawania sporów związanych z uprawianiem piłki nożnej. Oznacza to, że tego rodzaju spory muszą być rozstrzygane przed Piłkarskim Sądem Polubownym. Najczęściej są to sprawy o zapłatę wynagrodzenia, a także spory dotyczące ważności kontraktu. W wypadku sporów pomiędzy zawodnikami i Klubami obowiązuje dodatkowo zasada tzw. parytetu zgodna z wymogami FIFA, to jest reguła, w myśl której spór rozstrzygany jest przez skład orzekający, w którym reprezentowana jest równa ilość arbitrów powołanych z rekomendacji środowiska klubów i zawodników. W tym celu każda ze stron sporu będzie posiadać w pierwszej instancji prawo do wskazania arbitra rekomendowanego odpowiednio przez środowisko klubów ligowych albo przez Polski Związek Piłkarzy, zaś w drugiej instancji po dwóch arbitrów rekomendowanych przez odpowiednie środowisko.

Nowy Regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego zwiększył także zakres jego kompetencji oraz przyspieszył i sformalizował postępowanie, tak aby wydanie rozstrzygnięcia mogło się odbyć w jak najkrótszym czasie. W szczególności Piłkarski  Sąd Polubowny przejął, od zlikwidowanej Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN, rozstrzyganie spraw dotyczących powstania, ustalenia istnienia, ważności, wykonywania, rozwiązania profesjonalnych lub amatorskich kontraktów zawodników piłki nożnej, stając się w rezultacie jedynym organem jurysdykcyjnym posiadającym uprawnienia do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy zawodnikami i klubami, zgodnie z przyjętą przez FIFA zasadą kształtowania krajowych organów powołanych do rozstrzygania sporów (NDRC).

Wskazana wyżej zmiana Regulaminu przyznała Piłkarskiemu Sądowi Polubownemu również kompetencję do rozpoznawania skarg na ostateczne decyzje Komisji Odwoławczej d.s. Licencji Klubowych PZPN w sprawie odmowy przyznania, zawieszenia lub pozbawienia licencji.

Z rekomendacji Polskiego Związku Piłkarzy powołani na arbitrów Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN zostali: Stanisław Drozd, Marek Janicki, Damian Kaczmarek, Jarosław Mioduski, Kamil Pietrasik, Marcin Skulski, Adam Świecki, Przemysław Zawalski, Jarosław Zubrzycki. Dodatkowo Członkiem Prezydium Piłkarskiego Sądu został Jarosław Bielski.

 

 

 

 

Podziel się

Komentarze