Podziel się

Do najważniejszych zadań Komisji Dialogu Społecznego Polskiego Związku Piłki Nożnej, w skład której wchodzą przedstawiciele Polskiego Związku Piłkarzy, należy weryfikacja aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących relacji pomiędzy klubami i zawodnikami.

Po blisko rocznej przerwie wznowiono prace Komisji Dialogu Społecznego PZPN. Organ ten powołano w kwietniu 2022 r. w nowym składzie, na okres odpowiadający czteroletniej kadencji nowych władz Polskiego Związku Piłki Nożnej. W pracach Komisji biorą udział przedstawiciele wszystkich interesariuszy Dialogu Społecznego: Polskiego Związku Piłki Nożnej, lig, klubów piłkarskich i Polskiego Związku Piłkarzy, który w składzie Komisji posiada dwóch przedstawicieli.

Zadaniem Komisji jest przede wszystkim weryfikacja aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących relacji pomiędzy klubami piłkarskimi i zawodnikami, w tym Uchwały III/54 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z 27 marca 2015 r. – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej i dostosowanie ich do wytycznych FIFA, UEFA i Komisji Europejskiej, jak również do zmieniających się realiów społeczno – gospodarczych i praktycznych doświadczeń środowiska piłkarskiego.

Przypomnijmy, że ubiegłoroczne prace Komisji zakończyły się rekomendacją przedstawioną Zarządowi Polskiego Związku Piłki Nożnej owocującą podjęciem w dniu dnia 29 czerwca 2021 r. Uchwały Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, mocą której wprowadzono istotne zmiany do Uchwały III/54 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ich celem jest wzmocnienie ochrony piłkarek w związku z macierzyństwem i rodzicielstwem, a także wprowadzenie dodatkowych sankcji dla klubów nieterminowo regulujących swoje zobowiązania wobec zawodników.

Pozostajemy w przekonaniu, że obecnie prowadzone prace reaktywowanej Komisji Dialogu Społecznego Polskiego Związku Piłki Nożnej pozwolą na wprowadzenie konstruktywnych zmian w obowiązujących uregulowaniach, które nie tylko uaktualnią obowiązujące regulacje do oczekiwań FIFA, UEFA, Komisji Europejskiej i potrzeb obrotu gospodarczego, ale także pozwolą na zapewnienie odpowiedniej ochrony środowiska piłkarzy, których interesy aktywnie reprezentuje nasz Związek.

Podziel się

Komentarze