Podziel się

Informujemy, iż w związku ze złożeniem rezygnacji przez Panów Andrzeja Grębosza i Tadeusza Czarnasa z pełnionych funkcji w Zarządzie Polskiego Związku Piłkarzy, w dniu 16 września 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Związku Piłkarzy, którego przedmiotem było w szczególności uzupełnienie składu Zarządu Związku.

Na zdjęciu od lewej: Marcin Zając, Simon Colosimo, Euzebiusz Smolarek, Piotr Gajda.

W Walnym Zebraniu, które odbyło się w siedzibie Związku wzięli liczny udział Delegaci Grup Związkowych reprezentujący środowisko piłkarzy i piłkarek występujących na wszystkich szczeblach rozgrywek. W charakterze specjalnego gościa wziął w nim również udział przedstawiciel FIFPro –  Simon Colosimo, który pozytywnie ocenił transparentność działania związku, demokratyczne metody jego działania oraz podkreślił pozytywne aktywne zaangażowanie piłkarzy w działalność organizacji.

W tajnym głosowaniu Delegaci zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu dokonali wyboru Vice Prezesa Zarządu Związku w osobie Pana Marcina Zająca oraz Pana Piotra Gajdę (Petera Gaidę) do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Serdecznie gratulujemy nowym Członkom Zarządu Związku zaufania, jaki obdarzyli ich polscy piłkarze i życzymy sukcesów.

Jednocześnie dziękujemy Panom Andrzejowi Gręboszowi i Tadeuszowi Czarnasowi za trud i poświęcenie wieloletniej pracy w Zarządzie Związku, dzięki czemu liczba członków naszej organizacji zwiększyła się wielokrotnie, a Polski Związek Piłkarzy stał się organizacją uznaną przez Polski Związek Piłki Nożnej jako równorzędny partner Dialogu Społecznego reprezentujący zbiorowe i indywidualne interesy środowiska piłkarzy.

Podziel się

Komentarze