Contact

Polski Związek Piłkarzy
st. Widzewska 69 a
92-308 Łódź

Phone:: (42) 673 00 92 (pon-pt 9-17)

E-mail: kontakt@pzp.info.pl

Monika Pięta-Leśniak: monika.lesniak@pzp.info.pl
Tomasz Gandziarski: tomasz.gandziarski@pzp.info.pl

Bank Accountr: Bank PeKaO S.A. IX Oddział w Łodzi, 93 1240 3086 1111 0000 3479 8276