#GameChangers

FIFPro i Polski Związek Piłkarzy ogłaszają rozpoczęcie kampanii #GameChangers. Ta globalna inicjatywa ma na celu promocję bardziej zrównoważonej, wspólnej wizji piłki nożnej.

FIFPro, organizacja, która reprezentuje 65.000 zawodowych piłkarzy z całego świata, rozpoczyna dzisiaj kampanię #GameChangers, inicjatywę mającą na celu promocję dialogu w sprawie nowej, bardziej zrównoważonej wizji futbolu.

Plan, który poparły wszystkie związki piłkarzy zrzeszone w FIFPro na całym świecie, odnosi się do kryzysu zarządzania, który podkopuje dobry wizerunek profesjonalnego futbolu.

Pomimo ogromnego w ostatnich latach wzrostu dochodów w piłce nożnej, sportowa i finansowa przepaść pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi klubami oraz ligami, nadal się powiększa. W tym samym czasie rozwój zbalansowanych i efektywnych standardów zarządzania w futbolu nie dotrzymuje tempa postępowi ekonomicznemu.

Dwadzieścia lat po wydaniu wyroku w sprawie Prawa Bosmana, FIFPro jest zaangażowana w walkę z nierównościami i niesprawiedliwością, których codziennie doświadcza zbyt wielu piłkarzy.

Marek Pięta, prezes Polskiego Związku Piłkarzy: W pełni popieramy stanowisko FIFPro w sprawie konieczności zmian w obecnym zarządzaniu futbolem. Polski Związek Piłkarzy na co dzień styka się z podobnymi problemami w Polsce, dlatego #GameChangers idealnie wpisuje się w nasze cele. Czas na poważne zmiany – zaznaczył prezes.

Theo van Seggelen, Sekretarz Generalny FIFPro, powiedział: Obecnie środowisko piłkarskie mierzy się z nieodpowiednimi strukturami zarządzania, które przyczyniają się do rozkwitu nadużyć finansowych. Nie tylko nie chronią one piłkarzy, ale też klubów i kibiców. Czas na zmiany.

Wadliwość obecnego systemu transferowego jest ostatnim symptomem złego zarządzania futbolem przez federacje sportowe. System transferowy nie spełnia zakładanego celu polegającego na redystrybucji wpływów wewnątrz piłkarskiej piramidy i zachęca do finansowych spekulacji, z pomijaniem uprawnień piłkarzy włącznie. Prowadzi także do szkodliwych efektów ubocznych w postaci uzyskiwania przez osoby trzecie praw do piłkarzy i handlu nieletnimi zawodnikami oraz do wykupów spekulacyjnego nabywania klubów w celu uzyskania zysków z transferów.

#GameChangers ma na celu pomoc piłkarzom, klubom, kibicom i innym zainteresowanym środowiskom w stworzeniu trwalszego i bardziej odpowiedzialnego środowiska piłkarskiego dla wszystkich.

– Już zbyt długo FIFA, krajowe federacje i kluby ignorują te wszystkie sprawy. #GameChangers jest punktem zwrotnym. Już czas abyśmy działali decyzyjnie ze wszystkimi zainteresowanymi na rzecz rozwoju śmiałej wizji przyszłości piłki nożnej, opartej na układach zbiorowych pomiędzy piłkarzami a zarządzającymi sportem. Potrzebujemy systemu, który jest sprawiedliwszy i spełnia potrzeby współczesnego biznesu piłkarskiego – dodał Theo van Seggelen.

Rozpoczęcie #GameChangers jest powodowane dogłębną analizą wielu problemów, z jakimi w ostatnich latach boryka się piłka nożna oraz braku postępów w zwalczaniu przyczyn tych problemów.

Więcej informacji o #GameChangers znajdziesz TUTAJ

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.