Podziel się

Skończyłeś karierę? Dobrze zarządzasz swoim wolnym czasem? Chcesz dalej być blisko piłki? Zgłoś się!

Phinance S.A. we współpracy z Polskim Związkiem Piłkarzy przygotowało dla wszystkich członków związku unikalne na rynku rozwiązania z zakresu ochrony zdrowia, życia oraz zabezpieczenia finansowego osób aktywnie uprawiających najpopularniejszy sport na świecie! W ciągu pierwszych czterech miesięcy współpracy, Phinance „obsłużyło” ponad 140 piłkarzy, zawierając, m.in. ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia od całkowitej niezdolności do gry, czy też majątkowe zabezpieczenia rodziny.

W związku z rosnącym zainteresowaniem i pytaniami z całej Polski, Phinance postanowiło rozszerzyć swoją kadrę przedstawicieli. Ważnym dla nas jest, by wyłoniony w drodze rekrutacji doradca finansowy znał dobrze środowisko i rozumiał potrzeby piłkarzy. Dlatego też, wychodzimy z ofertą pracy do Was, członków Polskiego Związku Piłkarzy.

Poszukujemy do pomocy osób z całej Polski, ponieważ oferta dotyczy wszystkich klubów Ekstraklasy, I oraz II ligi. Phinance S.A. oferuje pełną wyzwań pracę dla piłkarzy, piłkarek, byłych sportowców oraz „ludzi piłki”!

Podziel się

Komentarze