FIFPro

Międzynarodowa Federacja Związków Zawodowych Piłkarzy FIFPro postała w Paryżu, w dniu 15 grudnia 1965 roku, z inicjatywy przedstawicieli krajowych federacji broniących praw zawodowych piłkarzy z Francji, Szkocji, Anglii, Włoch i Holandii. Inicjatorami powstania tej organizacji byli przewodniczący francuskiej federacji Michel Hidalgo, belgijski profesor prawa Roger Blanpain oraz Jacques Bertrand, który został pierwszym prezydentem FIFPro.

Organizacja ta zrzesza krajowe związki broniące praw i interesów piłkarzy (głównie profesjonalnych). Pierwotnie FIFPro miała swoje biura w Paryżu. Od 1 lutego 2005 nowa siedziba znajduje się w niedaleko amsterdamskiego lotniska Schiphol, w Hoofddorp w Holandii. FIFPro zrzesza 42 członków ze wszystkich kontynentów oraz kilku kandydatów na członków, 25 członków to kraje europejskie. Członkowie FIFPro reprezentują ponad 23 000 z pośród około 32 000 profesjonalnych piłkarzy w Europie. W skali UE jest to około 17 000 z pośród 22 000 profesjonalnych piłkarzy. Na 15 000 zawodników występujących w krajach o największych tradycjach piłkarskich (m.in. Anglia, Francja, Hiszpania, Włochy, Portugalia i Niemcy, aż 11 500 jest członkami związków zawodowych piłkarzy. Daje to około 77% ogółu.

Misją FIFPro jest wspieranie piłkarzy na całym świecie. W tym celu prowadzi szereg działań, które są ukierunkowane na zwiększanie wewnątrzzawodowej solidarności piłkarzy, tworzenie przeróżnych grup nacisku dla popierania działań wzmacniających pozycję piłkarzy, obrona praw (m.in. socjalnych i podatkowych) profesjonalnych zawodników, walka o godną egzystencję i wolność wyboru miejsca zatrudnienia oraz zapewnienie wysokiego standardu ubezpieczeń dla piłkarzy.

FIFPro od wielu lat stara się czynnie uczestniczyć w światowym życiu piłkarskiej rodziny. Uczestniczyła w procesie kształtowania obecnie obowiązującego Nowego Systemu Transferowego FIFA, m. in. poprzez zaskarżenie części NST FIFA do jednego z trybunałów europejskich. Zdecydowana postawa FIFPro spowodowała rozpoczęcie prac nad nowelizacją NST. Obecny kształt NST w pełni respektuje zasadę wolności transferowej oraz dopuszcza przedstawicieli związków zawodowych piłkarzy do komisji i trybunałów rozstrzygających spory z udziałem piłkarzy.

Przełomem we wzajemnych kontaktach pomiędzy FIFPro a FIFA stało sie podpisanie 2 listopada 2006 roku Memorandum of Understanding – porozumienia, w którym FIFA oficjalnie uznała FIFPro jako jedyną organizację reprezentującą związki zawodowe piłkarzy i pełnoprawnego uczestnika działań na rzecz rozwoju piłki nożnej.