O PZP

Polski Związek Piłkarzy został utworzony 28 lutego 1997 z inicjatywy Marka Pięty, byłego gracza Górnika Wałbrzych, Widzewa Łódź i Hannover 96, który pełnił funkcję prezesa związku aż do swojej śmierci, 11 listopada 2016 roku. W skład grupy założycielskiej weszło łącznie 38 ówczesnych zawodników trzech klubów: Widzewa Łódź, Ceramiki Opoczno i Rakowa Częstochowa.

Za główny cel związku, założyciele uznali zwiększenie solidarność między piłkarzami oraz propagowanie i obronę praw zawodników.

Wkrótce po rozpoczęciu działalności Polskiego Związku Piłkarzy uzyskał akceptację i poparcie FIFPro – Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy. W marcu 1998, podczas kongresu Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy w Tel Awiwie, PZP został pełnoprawnym członkiem FIFPro – organizacji oficjalnie uznanej jako społeczny partner w negocjacjach na temat wszelkich zmian dotyczących statusu, praw i obowiązków piłkarza. Dzięki temu członkowie Polskiego Związku Piłkarzy mają zapewnioną pomoc prawną w 59 krajach członkowskich FIFPro, zarówno przed zawarciem kontraktu, jak i w jego trakcie.

Po śmierci Marka Pięty w listopadzie 2016 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Zarządu, Artur Leśniak został jednogłośnie powołany na stanowisko prezesa.

Od 2005 roku Leśniak był aktywnym partnerem Polskiego Związku Piłkarzy. Współorganizował wiele kampanii, głównie, ale nie tylko, charytatywnych. Ponadto, dzielił się szerokim doświadczeniem biznesowym, poprzez bieżące doradztwo strategiczne.
Leśniak jest aktywnym, odnoszącym sukcesy biznesmenem, właścicielem firmy budowlanej. Piłka nożna jest jego wielka pasją. Prezes PZP doskonale zna środowisko piłkarskie, a specyficzne problemy na linii klub-piłkarz poznał działając w Widzewie Łódź i wspierając działania PZP.

Celami związku są propagowanie i ochrona praw piłkarzy, ale także edukacja zawodników, płynne przejście w drugą karierę, a także ochrona zdrowia piłkarzy.

Od 2010 roku sześciu przedstawicieli PZP pełni rolę sędziów w 16-osobowej Izbie ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych – organu jurysdykcyjnego PZPN, do którego kompetencji należy orzekanie w przedmiocie istnienia, ważności lub rozwiązywania kontraktów piłkarskich. W grudniu 2012 r. zarząd PZPN przyjął reprezentanta Polskiego Związku Piłkarzy w poczet 27 arbitrów Piłkarskiego Sądu Polubownego (PSP). Cztery lata później, w grudniu 2016 roku w skład tego organu weszło następnych czterech reprezentantów PZP. Dzięki temu, na zasadzie parytetu, piłkarze mogą liczyć na sprawiedliwe i transparentne rozstrzyganie swoich spraw przed PSP oraz mogą mieć swoich reprezentantów w posiedzeniach sądu obu instancji, czyli również w przypadku, gdy klub odwoła się od pierwszego orzeczenia sądu. Zachowanie zasady parytetu ostatecznie eliminuje sytuacje, w których w sporach z zawodnikami dotąd uprzywilejowane były kluby.

Statut Polskiego Związku Piłkarzy