O PZP

Polski Związek Piłkarzy został utworzony 28 lutego 1997 z inicjatywy Marka Pięty, byłego gracza Górnika Wałbrzych, Widzewa Łódź i Hannover 96, który pełnił funkcję prezesa związku aż do swojej śmierci, 11 listopada 2016 roku. W skład grupy założycielskiej weszło łącznie 38 ówczesnych zawodników trzech klubów: Widzewa Łódź, Ceramiki Opoczno i Rakowa Częstochowa.

Za główny cel związku, założyciele uznali zwiększenie solidarność między piłkarzami oraz propagowanie i obronę praw zawodników.

Wkrótce po rozpoczęciu działalności Polskiego Związku Piłkarzy uzyskał akceptację i poparcie FIFPro – Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy. W marcu 1998, podczas kongresu Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy w Tel Awiwie, PZP został pełnoprawnym członkiem FIFPro – organizacji oficjalnie uznanej jako społeczny partner w negocjacjach na temat wszelkich zmian dotyczących statusu, praw i obowiązków piłkarza. Dzięki temu członkowie Polskiego Związku Piłkarzy mają zapewnioną pomoc prawną w 59 krajach członkowskich FIFPro, zarówno przed zawarciem kontraktu, jak i w jego trakcie.

Po śmierci Marka Pięty w listopadzie 2016 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Zarządu, Artur Leśniak został jednogłośnie powołany na stanowisko prezesa, które pełnił do początku 2019 roku. Z dniem 4 kwietnia 2019 funkcję Prezesa PZP objął 47-krotny reprezentant Polski, Euzebiusz Smolarek.

Na zebranej z tej okazji konferencji prasowej nowy Prezes opowiedział o trwających głównych projektach związku, kierunku działań oraz swoich motywacjach w podjęciu decyzji o objęciu funkcji prezesa.

– Chciałbym przyczynić się do jeszcze większego rozwoju związku i bardzo bym chciał, by piłkarze w Polsce czuli się jeszcze bezpieczniejsi. Praca w Zarządzie PZP to dla mnie druga kariera. Mam bogate doświadczenia z wielu krajów, wiele widziałem i uważam, że jako związek możemy bardzo wiele zdziałać. Mam ambicje, aby poprawić kilka spraw dotyczących sytuacji piłkarzy w Polsce – powiedział Euzebiusz Smolarek, Prezes Polskiego Związku Piłkarzy.

Celami związku są propagowanie i ochrona praw piłkarzy, ale także edukacja zawodników, płynne przejście w drugą karierę, a także ochrona zdrowia piłkarzy.

Od 2010 roku sześciu przedstawicieli PZP pełni rolę sędziów w 16-osobowej Izbie ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych – organu jurysdykcyjnego PZPN, do którego kompetencji należy orzekanie w przedmiocie istnienia, ważności lub rozwiązywania kontraktów piłkarskich. W grudniu 2012 r. zarząd PZPN przyjął reprezentanta Polskiego Związku Piłkarzy w poczet 27 arbitrów Piłkarskiego Sądu Polubownego (PSP). Cztery lata później, w grudniu 2016 roku w skład tego organu weszło następnych czterech reprezentantów PZP. Dzięki temu, na zasadzie parytetu, piłkarze mogą liczyć na sprawiedliwe i transparentne rozstrzyganie swoich spraw przed PSP oraz mogą mieć swoich reprezentantów w posiedzeniach sądu obu instancji, czyli również w przypadku, gdy klub odwoła się od pierwszego orzeczenia sądu. Zachowanie zasady parytetu ostatecznie eliminuje sytuacje, w których w sporach z zawodnikami dotąd uprzywilejowane były kluby.

FOT. FOTOPYK

 

Statut Polskiego Związku Piłkarzy