Podziel się

W połowie czerwca europejskie związki zawodowe piłkarzy wystosowały roszczenie prawne przeciwko FIFA, podważające prawo Światowej Federacji Piłkarskiej do samodzielnego ustalania międzynarodowego kalendarza meczów, w tym w szczególności dodanie do niego Klubowych Mistrzostwa Świata FIFA 2025.

Związki zawodowe piłkarzy uważają, że takie działania FIFA naruszają zapisy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także mogą łamać zasady polityki konkurencji UE. Sprawy w swoje ręce postanowiły wziąć związki zawodowe piłkarzy z Anglii (PFA) i Francji (UNFP), które przy wsparciu Europejskiej Dywizji FIFPRO (Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych, do której należy Polski Związek Piłkarzy) zdecydowały się zaadresować temat przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Karta Praw Podstawowych UE gwarantuje pracownikom i ich związkom zawodowym pewne fundamentalne prawa, w tym zakaz przymusowej pracy, prawo do negocjacji umów zbiorowych, prawo do zdrowych warunków pracy i płatnego urlopu. Tymczasem, w czasie, gdy piłkarze i ich związki zawodowe regularnie i głośno informują o przeładowaniu kalendarza gier i przeciążeniu pracą, FIFA nadal pracuje nad rozbudową terminarza, między innymi powołując do życia kolejne duże międzynarodowe rozgrywki – Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA 2025.

Turniej ten ma się odbyć na przełomie czerwca i lipca, czyli teoretycznie w okresie przeznaczonym w kalendarzu piłkarskim na urlopy, a w KMŚ udział miałyby wziąć aż 32 najsilniejsze drużyny globu.

– Jako że wszystkie próby dialogu zawiodły, musimy mieć pewność, że podstawowe prawa piłkarzy będą przestrzegane, dlatego sprawa musiała trafić do europejskiego sądu. Nie chcemy stygmatyzować tych konkretnych rozgrywek, ale podnieść problem i zwrócić uwagę na „słomkę, która złamała wielbłądowi kręgosłup” (po polsku: kropla, która przelała czarę – przyp. Red.) – wyjaśnia Prezydent FIFPRO Europa David Terrier.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości odpowiedzieć ma przede wszystkim na pytanie, czy prawa gwarantowane pracownikom przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej nie zabraniają FIFA organizacji Klubowych Mistrzostw Świata 2025 w czasie tradycyjnie uznawanym za okienko urlopowe piłkarze i mimo sprzeciwu oficjalnych reprezentacji piłkarzy/związków zawodowych?

TSUE powinno również zweryfikować m. in. czy te konkretne działania FIFA nie naruszają Artykułu 28 Karty Praw („Pracownicy i pracodawcy, lub ich odpowiednie organizacje, mają, zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi, prawo do negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy na odpowiednich poziomach oraz do podejmowania, w przypadkach konfliktu interesów, działań zbiorowych, w tym strajku, w obronie swoich interesów.”) poprzez jednostronne podejmowanie decyzji i narzucanie piłkarzom dodatkowego, znaczącego obciążenia pracą.

Więcej o powodach wystąpienia związków zawodowych piłkarzy z roszczeniem prawnym przeciwko FIFA, a także o jego konkretnych zapisach przeczytać można na stronie FIFPRO [PRZEJDŹ].

Podziel się

Komentarze