Podziel się

W związku z obowiązującymi regulacjami FIFA i PZPN w zakresie działalności agentów piłkarskich, Polski Związek Piłki Nożnej przypomina, że usługi agenta piłkarskiego może wykonywać wyłącznie osoba z licencją FIFA.

Klienci – tj. kluby, zawodnicy, zawodniczki, trenerzy, trenerki – nie mogą zlecić wykonywania usług agenta w ich imieniu osobom, które nie posiadają licencji FIFA.

Na usługi agenta składają się usługi związane z piłką nożną wykonywane przez agenta na rzecz lub w imieniu klienta, w tym wszelkie negocjacje, komunikacja z nimi związana lub przygotowująca do nich, lub inne powiązane działania, których celem, zadaniem lub stojącym za których zamiarem jest zawarcie transakcji (zawarcie kontraktu, zmiana lub rozwiązanie kontraktu, przeprowadzenie transferu).Przed podjęciem współpracy z agentem klient jest zobowiązany zweryfikować, czy posiada on/ona licencję FIFA.

Wzór cyfrowej karty licencyjnej FIFA:

Dodatkowo weryfikacji można dokonać w Wyszukiwarce Agentów PZPN. W wyszukiwarce znajdują się agenci z licencją FIFA, którzy są uprawnieni do działalności agenta na terytorium RP.

Jednocześnie PZPN przypomina, iż zlecanie usług agenta i współpraca z osobami, które nie posiadają licencji agenta FIFA, stanowi przewinienie dyscyplinarne, które może stanowić podstawy do nałożenia sankcji dyscyplinarnych przez uprawnione organy, w tym na kluby i zawodników.

Źródło: komunikat PZPN

Podziel się

Komentarze