Podziel się

Odnosząc się do treści wiadomości podanej na twitterze przez Pana Piotra Wołosika, zawierającej insynuację, jakoby Polski Związek Piłkarzy (PZP) osiągał korzyści majątkowe, wprowadzając w błąd FIFPro poprzez celowe zawyżanie liczby zarejestrowanych piłkarzy, wskazujemy, że tego typu pomówienia nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Nie wiemy także nic o tym, aby jakiekolwiek nasze działania miały zainteresować Prokuraturę Rejonową w Łodzi. Według naszej najlepszej wiedzy żadne tego typu postępowanie wobec PZP się nie toczy.

Powyższą publikację traktujemy zatem jako działania mające na celu wyłącznie zdyskredytowanie wieloletniego dorobku naszej organizacji oraz wysiłków całego aktywnego środowiska skupionego wokół Polskiego Związku Piłkarzy, w tym przede wszystkim ogromnej liczby piłkarzy zrzeszonych w naszej organizacji, ale także działaczy PZPN, Ekstraklasy i klubów sportowych współpracujących z PZP w ramach bieżących działań podejmowanych przy Polskim Związku Piłki Nożnej, a mających zawsze na celu dobro polskiej piłki nożnej.

Stanowczo sprzeciwiamy się wysnuwaniu podobnych pomówień, godzących w dobre imię Polskiego Związku Piłkarzy, a co za tym idzie, także w wizerunek FIFPro, którego PZP jest jedynym i pełnoprawnym członkiem w Polsce. Raz jeszcze podkreślamy, iż wszelkie statutowe, jak i doraźne działania PZP są w pełni zgodne z ideami FIFPro i są realizowane za jego pełnym przyzwoleniem.

Pragniemy nadmienić, że działalność Polskiego Związku Piłkarzy jest w pełni transparentna i każdego roku podlega drobiazgowemu audytowi FIFPro. Aspekty finansowej działalności PZP dostępne są natomiast w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informujemy, że publikowanie nieprawdziwych, niestosownych i niepopartych dowodami treści jest działaniem podejmowanym na szkodę Polskiego Związku Piłkarzy i FIFPro, a co za tym idzie także piłkarzy zrzeszonych w FIFPro.

Dalsze tworzenie lub powielanie tego typu insynuacji i pomówień spotka się z naszą zdecydowaną reakcją mającą na celu zapewnienie prawnej ochrony naszych słusznych interesów.

 

Podziel się

Komentarze