Podziel się

Dzięki nowemu narzędziu FIFA każdy zawodnik może obecnie sprawdzić on-line czy reprezentujący go lub chcący go reprezentować menedżer spełnia niezbędne do tego wymogi formalne.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Agentów Piłkarskich PZPN, w szczególności z treścią artykułu 5, ustępu 1: „Usługi Agenta może świadczyć wyłącznie Agent FIFA” [LINK DO CAŁEGO DOKUMENTU]. Oznacza to, że agent piłkarski, żeby móc reprezentować zawodników, musi posiadać aktywną licencję FIFA. Teraz w łatwy sposób można sprawdzić, czy osoba pełniąca funkcję agenta danego piłkarza czy piłkarki posiada odpowiednie uprawnienia. Żeby mieć co do tego pewność, wystarczy zweryfikować konkretnego agenta za pośrednictwem przygotowanej przez FIFA specjalnej strony internetowej: https://agents.fifa.com/directory-agents.

To prosta w obsłudze wyszukiwarka, w której należy w polu obok lupy wpisać sprawdzane nazwisko [i potwierdzić klawiszem ENTER] , by natychmiast uzyskać informację o tym, czy agent posiada aktywną licencję FIFA, a także – dodatkowo – czy może reprezentować nieletnich sportowców. Zachęcamy do korzystania z tego narzędzia, zwłaszcza gdy planujecie zawrzeć umowę z nowym agentem, ale także w każdym dowolnym terminie, by mieć pewność, że Wasz reprezentant może skutecznie dbać o Wasze interesy.

Podziel się

Komentarze