Podziel się

Mając na uwadze obecną sytuację w świecie sportu w tym piłki nożnej Polski Związek Piłkarzy zgłosił gotowość udziału w pracach grup roboczych PZPN i Ekstraklasy S.A. dotyczących zarówno określeniu zasad kontynuowania rozgrywek PKO Ekstraklasy oraz niższych lig w momencie odwołania przez Prezesa Rady Ministrów stanu epidemii w Polsce oraz umożliwienia organizacji imprez masowych jak i wypracowania odpowiednich rozwiązań systemowych wspierających Zawodników.

Mając świadomość, w jak trudnej sytuacji znalazł się sektor sportowy, w tym kluby piłkarskie, Polski Związek Piłkarzy jako jedyny reprezentant zbiorowych i indywidualnych interesów oraz praw piłkarzy w Polsce jest gotowy do udzielenia Zawodnikom wszelkiego możliwego wsparcia. W związku obecną sytuacją spowodowaną rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV zawieszono zarówno rozgrywki, treningi, jak i normalne funkcjonowanie Klubów. Niewątpliwie będzie to miało wpływ na sytuacje finansową zarówno Klubów, jak i samych Zawodników.

– Dzięki stałemu kontaktowi z FIFPro monitorujemy obecną sytuację w innych federacjach piłkarskich z całego świata. W ostatnich dniach rozmawiałem również m.in. z przedstawicielami Związków Piłkarzy z innych krajów a wszystko celem wypracowania wspólnego modelu dalszego działania. Naszą rolą jest pomoc nie tylko Zawodnikom Ekstraklasy, ale przede wszystkim w niższych ligach rozgrywkowych, gdzie tych środków finansowych jest dużo mniej. Już teraz PZP otrzymuje informacje o opóźnieniach w wypłacie wynagrodzeń bądź przesunięcia terminu ich płatności. Stąd też oficjalnie poinformowaliśmy Polski Związek Piłki Nożnej oraz Ekstraklasę S.A. o gotowości do udziału w pracach grup roboczych, których celem byłoby wypracowanie odpowiednich mechanizmów chroniących wszystkich interesariuszy polskiej piłki nożnej – mówi Euzebiusz Smolarek, Prezes Polskiego Związku Piłkarzy.

– PZP już kilkanaście dni temu podjął działania, które rozpoczął we współpracy z partnerami społecznymi i innymi podmiotami. Ich celem jest pomoc w przejściu przez tę trudną sytuację oraz wypracowanie modelu działania, który zminimalizuje skutki obecnego kryzysu. Oprócz wspomnianych działań w ostatnich dniach przesłaliśmy także informację do Związków Zawodowych Piłkarzy w Europie dotyczącą rozpoczęciu dialogu społecznego w kwestii walki z obecnym kryzysem w piłce nożnej i wsparciem całej sytuacji przez FIFPro  – dodaje Euzebiusz Smolarek.

Związek w ostatnich dniach wysłał również informację do wszystkich swoich członków – łącznie kilku tysięcy zawodników – której celem będzie uzyskanie aktualnych i najbardziej wiarygodnych informacji dotyczących obecnej sytuacji organizacyjno – finansowej.

– Czekamy na pełną informację od zawodników, ale już z tych materiałów, które spłynęły wiemy, że problem będzie istotny i będziemy musieli wszyscy wspólnie wypracować taki model pomocy, by zawodnicy nie zostali bez środków finansowych – powiedział Prezes PZP.

Ponadto wspólnie z innymi związkami sportowymi – Związkiem Zawodowym Koszykarzy, Stowarzyszeniem Zawodników Hokeja na Lodzie we współpracy z Sekcją Praw Człowieka w Sporcie przy Polskim Instytucie Praw Człowieka i Biznesu oraz z Ministerstwem Sportu, przy udziale innych interesariuszy sektora sportowego, Polski Związek Piłkarzy w najbliższym okresie rozpocznie wideo-obrady na temat problemów, jakie stoją przed polskim sektorem sportowym w związku z epidemią Covid-19 oraz w kwestii poszukiwań rozwiązań z tej trudnej sytuacji. PZP wspólnie ze wspomnianymi Związkami będzie starał się wskazać główne problemy rynku sportowego wynikające z epidemii, w szczególności w zakresie stosunków kontraktowych, płynności finansowej, ograniczeń prawnych i pewności prawa, oczekiwanego wsparcia ze strony państwa, itp.

Podziel się

Komentarze