Podziel się

W związku z trudną sytuacją sektora sportowego wywołaną pandemią Covid-19 Sekcja Praw Człowieka w Sporcie przy Polskim Instytucie Praw Człowieka i Biznesu, w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłkarzy, Związkiem Zawodowym Koszykarzy i Stowarzyszeniem Zawodników Hokeja na Lodzie wystąpiły do Ministerstwa Sportu z propozycją pilnego zorganizowania wideo-obrad z udziałem wszystkim interesariuszy rynku sportowego – klubów i federacji, a także organizacji zawodniczych, przedstawicieli środowiska trenerskiego, sędziowskiego, a także sponsorów i przedsiębiorców inwestujących w sport.

Cel obrad to:

  • określenie głównych problemów, jakie dla sektora sportowego stwarza obecna sytuacja; oraz
  • wypracowanie w gronie wszystkich interesariuszy postulatów, dobrych praktyk i modelowych rozwiązań tych problemów

Sektor sportowy dotkliwie odczuwa skutki ekonomiczne pandemii Covid-19. Zakończone przedwcześnie rozgrywki ligowe, odwołane turnieje i imprezy sportowe narażają na straty wszystkich interesariuszy rynku sportowego.

W nadzwyczajnych okolicznościach trudno przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja i jak zachowają się partnerzy. Nie sprzyja to rozwiązywaniu problemów w sposób zgodny i optymalny, co może być powodem destruktywnych konfliktów i sporów. Tymczasem sektorowi potrzeba solidarności i konstruktywnej współpracy oraz dialogu i komunikacja pomiędzy wszystkimi interesariuszami zgodnie z fundamentalną dla świata sportu zasadą fair play.

Liczymy na to, że nasza propozycja spotka się z pozytywną odpowiedzią i że wkrótce będziemy mogli Państwa zaprosić do udziału w wideo-obradach.

Chęć uczestnictwa wraz ze wskazaniem reprezentowanej instytucji oraz propozycjami zagadnień do omówienia w trakcie obrad prosimy zgłaszać poprzez formularz Google Forms (forma preferowana) do 26 marca 2020 r. Pytania należy kierować na adres: stanislaw.drozd@pihrb.org

Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału przysługiwać będzie osobom reprezentującym organizacje sportowe.

 

Podziel się

Komentarze