Podziel się

W dniach 6-7 czerwca prezes Polskiego Związku Piłkarzy Euzebiusz Smolarek uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Generalnym FIFPRO, czyli Międzynarodowej Federacji Piłkarzy Zawodowych, której członkiem jest PZP.

Podczas dwudniowego spotkania zorganizowanego w holenderskiej siedzibie FIFPRO, omawiane były zmiany, jakie mają nastąpić w reprezentującej ponad 60 krajowych związków, a co za tym idzie ponad 60 tysięcy zawodników, organizacji, by wzmocnić na arenie międzynarodowej jej głos i zwiększyć siłę oddziaływania.

Główne ustalenia dotyczą zmian organizacyjnych, mających usprawnić funkcjonowanie Federacji i efektywność jej działania. Zmniejszony zostanie m. in. zarząd światowy FIFPRO i maksymalna liczba kadencji w nim. W ramach przygotowań do znaczącej reorganizacji, a także w celu przyspieszenia całego procesu, dotychczasowy 18-osobowy zarząd FIFPRO zdecydował się ustąpić. Nowy, już 12-osobowy, powołany zostanie podczas listopadowego Zgromadzenia Generalnego.

Zmiany mają pomóc jeszcze skuteczniej walczyć w obronie interesów piłkarzy i piłkarek.

Podziel się

Komentarze